Thumbnail

Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit 2021 on julkaistu

Julkaistu 16.10.2020

Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit leskeksi jääneille ja eronneille tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa.

Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi jääneille henkilöille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita, yksin jäämisen aiheuttamia tunteita ja pohditaan yhdessä keinoja, jotka kantavat arjessa eteenpäin.

Kurssit vuonna 2021:

9.-13.2.2021 Lehmiranta, Salo, haku 10.12.2020 mennessä

12.-16.4.2021 (omaishoitajina toimineet lesket) Tampere, haku 5.2. mennessä

24.-28.5.2021 Kuopio, haku 19.3. mennessä

15.-19.6.2021 (työikäiset lesket) Lehmiranta, haku 9.4. mennessä

24.-28.8.2021 Lehmiranta, haku 11.6. mennessä

1.-5.11.2021 Oulu, haku 27.8. mennessä

Yhtäkkiä yksin -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai avoeron kokeneille henkilöille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja oman identiteetin uudelleen rakentaminen.

Kurssit vuonna 2021:

23.-27.3.2021 Lehmiranta, Salo, haku 15.1. mennessä

4.-8.10.2021 Jyväskylä, haku 30.7. mennessä

Erosta eheäksi -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Leskeksi jäämisestä tai erosta tulee olla kulunut vähintään puoli vuotta ja pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.

Osallistujavalinnoissa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, 14 §

Anu Korhonen

Thumbnail
Suunnittelija, sopeutumisvalmennus
anu.korhonen@elakeliitto.fi