Piirroskuva kultaisesta palkintopokaalista punaisella taustalla

Mediataitoteko -kilpailu!

Julkaistu 16.1.2020

Hyvä Eläkeliiton piiri- ja yhdistysväki,

Eläkeliiton Netikäs -projekti haastaa teidät ottamaan osaa Vuoden Mediataitoteko -kilpailuun vuonna 2020.

Mediataitoteolla tarkoitamme jotakin sellaista toimintaa, joka kehittää senioreiden mediataitoja tai jotakin tiettyä mediataitoa, jollakin tavalla. Teko voi olla yksittäinen lyhytkestoinen tempaus tai muodostua pidempiaikaisen toiminnan tuloksena.

Teon voi kukin piiri ja-/tai yhdistys suunnitella itse ja toteuttaa joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Mikäli teko toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, on tärkeää nimetä selkeästi tekoon osallistuvat toimijat ja mille tahoille mahdollinen palkinto teosta osoitetaan.

 

Teon suunnittelu:

Pari ideaa inspiraatioksi mediataitojaottelun pohjalta:

Medialukutaito  

Monenlaisten mediasisältöjen, kuten tekstien, kuvien ja videoiden analysointia ja tulkintaa voi harjoitella yhdessä muiden kanssa esimerkiksi lukupiirimäisesti mediasisältöjä ruotien.

Vuorovaikutustaidot  

Sähköisissä vuorovaikutuskanavissa, kuten sosiaalisen median kanavissa tai verkkokokousalustoilla toimimista voi harjoitella yhdessä esimerkiksi verkkoryhmänä, joka tapaa säännöllisesti vain verkossa.

Turvataidot

Sähköinen maailma on lukemattomia mahdollisuuksia täynnä, mutta vastaan tulee myös vaaroja. Yhdessä netissä tutkimusmatkaillen voi olla helpointa omaksua turvataitoja, sitä mukaa, kun vaaroja ilmenee.

Tekniset taidot

Laitteiden käyttö on ehkä helpointa oppia innostavan tekemisen ohessa. Keksitään yhdessä kivaa tekemistä, joka vaatii vaikkapa älypuhelimen käyttöä ja kuinka ollakaan tekniikka tulee tutuksi tekemällä.

Luovat taidot

Ihminen toteuttaa itseään mielenkiinnon kohteidensa kautta. Oma luova tekeminen voi olla kiva taltioida esimerkiksi videoille. Taltiontia voidaan harjoitella yhdessä esimerkiksi työpajoissa.

 

Toimekasta toimintaa toiminta-avustushaku:

Eläkeliiton piirien ja yhdistysten on mahdollista hakea mediataitotekonsa toteuttamiskustannuksiin Eläkeliitolta “Toimekasta toimintaa” -jäsenjärjestöavustusta, kunhan teko on suunniteltu siten, että se noudattaa avustuskriteereitä. Alla on linkki Eläkeliiton verkkosivuille avustushakukriteereihin, hakemuksen toimittamiseen ja hakuaikatauluun. 

https://www.elakeliitto.fi/tietoa/materiaalit-yhdistyksille/toimekasta-toimintaa-jasenjarjestoavustus

Tiedusteluihin avustushakuun liittyen vastaa Eläkeliiton koulutussuunnittelija:

Sointu Kallio, sointu.kallio@elakeliitto.fi, puh: 040 7257 032

 

Tekojen dokumentointi:

Ulkopuolinen raati arvioi kaikki Vuoden Mediataitoteko -kilpailuun osallistuneet mediataitoteot niistä toimitettujen dokumenttien pohjalta. Kilpailuun osallistujien on toimitettava sopivaksi katsomassaan muodossa dokumentti suorittamastaan mediataitoteosta viimeistään 1.6.2020 mennessä Eläkeliiton Netikäs -projektille, joka toimittaa dokumentoinnit yhtäaikaisesti ulkoiselle arviointiraadille.

Huom! Dokumentoinnin on hyvä esimerkiksi pelkän tekstin lisäksi sisältää myös kuvia. Videomuotoinen dokumentointi on, mikäli mahdollista, erittäin suositeltavaa!

Dokumentoinnissa tulee kuvata teon: 1) sisältö, 2) toteuttamistapa ja 3) tulokset.

Vuoden Mediataitoteko -kilpailuun toimitettuja dokumentteja julkaistaan kaiken kansan nähtäviksi tulosten julkistamisen yhteydessä ja tämän jälkeen pitkin syksyä. Dokumentoinnit tulee siis laatia siten, että niissä näkyviltä henkilöitä on kerätty kuvausluvat ja informoitu, että dokumentoinnit tulevat olemaan Eläkeliiton viestinnän julkisessa levityksessä.

 

Vuoden mediataitotekokilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa 2020

Parhaimmiksi arvioidut teot palkitaan seuraavin perustein:

1.Sija: Teko on erinomaisen onnistunut mediataitojen kehittämisessä sisältönsä, toteuttamistapansa, tai tulostensa perusteella.

2.Sija: Teko on kiitettävä suoritus mediataitojen kehittämisessä sisältönsä, toteuttamistapansa, tai tulostensa perusteella.

3.Sija: Teko on hyvä osoitus mediataitojen kehittämisestä sisältönsä, toteuttamistapansa tai tulostensa perusteella.

 

 

Tervetuloa mukaan kilpaan!

Yhteydenotot ja dokumenttien toimittaminen Vuoden Mediataitoteko -kilpailuun liittyen:

Eläkeliiton Netikäs -projekti, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki

Projektipäällikkö: Outi Laiti, outi.laiti@elakeliitto.fi, 040 7257 362

Projektisuunnittelija: Sanna Tuominen, sanna.tuominen@elakeliitto.fi, 040 7257 179