Thumbnail

Sopeutumista tukevat kurssit 2022 on julkaistu

Julkaistu 23.9.2021

Viimeksi päivitetty 5.10.2021

Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit leskeksi jääneille ja eronneille tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa.

Aiemmista vuosista poiketen jokaiselle kurssille on oma hakemuksensa, mutta kurssihakemuksen siirtäminen toiselle vastaavalle kurssille pyydettäessä onnistuu helposti. Mikäli et tule valituksi kurssille, saat mahdollisuuden siirtää hakemuksesi haluamallesi kurssille.

Toteutettavat kurssit poikkeavat jonkin verran aiemmin annetuista ennakkotiedoista. 

Yhtäkkiä yksin -kurssit vuonna 2022:

Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi jääneille henkilöille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita, yksin jäämisen aiheuttamia tunteita ja pohditaan yhdessä keinoja, jotka kantavat arjessa eteenpäin.

8.-12.2.2022 Lehmiranta, Salo, haku 3.12.2021 mennessä - HAKULOMAKE

25.-29.4.2022 Seinäjoki, paikka avoin, haku 18.2.2022 mennessä - HAKULOMAKE

23.-27.8.2022 Lehmiranta, Salo, haku 10.6.2022 mennessä - HAKULOMAKE

17.-21.10.2022 Kajaani, paikka avoin, haku 12.8.2022 mennessä - HAKULOMAKE

Yhtäkkiä yksin -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Erosta eheäksi -kurssit vuonna 2022:

Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai avoeron kokeneille henkilöille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja oman identiteetin uudelleen rakentaminen.

15.-19.3.2022 Lehmiranta, Salo, haku 7.1.2022 mennessä - HAKULOMAKE

7.-11.11.2022 Kajaani, paikka avoin, haku 27.8.2022 mennessä - HAKULOMAKE

Erosta eheäksi -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Leskeksi jäämisestä tai erosta tulee olla kulunut vähintään puoli vuotta ja pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.

Osallistujavalinnoissa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, 14 §

Anu Korhonen

Anu Korhonen
Suunnittelija, sopeutumista tukevat kurssit
anu.korhonen@elakeliitto.fi