Thumbnail

Sopeutumisvalmennuskurssit 2020 on julkaistu

Julkaistu 15.8.2019

Eläkeliiton sopeutumisvalmennuskurssit leskeksi jääneille ja eronneille tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa.

Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi jääneille henkilöille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita, yksin jäämisen aiheuttamia tunteita ja pohditaan yhdessä keinoja, jotka kantavat arjessa eteenpäin.

Kurssit vuonna 2020:

Yhtäkkiä yksin -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella (avautuu uuteen ikkunaan) tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai avoeron kokeneille henkilöille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja oman identiteetin uudelleen rakentaminen.

Kurssit vuonna 2020:

Erosta eheäksi -kurssille voi hakea sähköisellä hakulomakkeella (avautuu uteen ikkunaan) tai pyytää paperisen lomakkeen suunnittelijalta sähköpostilla tai p. 040 7257 561.

Leskeksi jäämisestä tai erosta tulee olla kulunut vähintään puoli vuotta ja pääsääntöisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.

Osallistujavalinnoissa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, 14 §

 

Anu Korhonen

Thumbnail
Suunnittelija, sopeutumisvalmennus
anu.korhonen@elakeliitto.fi