Thumbnail

Mediasivistys on hyödyllinen kansalaistaito

Eläkeliitossa on käynnistynyt uusi kolmivuotinen Netikäs -projekti, jonka tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa ikäihmisten nettitietoja ja -taitoja eli mediasivistystä. Mitä mediasivistys sitten oikeastaan tarkoittaa? Ja mitä Netikäs-projektissa tehdään?

Arjen toiminta ja palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon. Moni käyttää sosiaalista mediaa ja verkkopalveluja vuorovaikutukseen toisten kanssa, tiedon saamiseen, ajankohtaisten asioiden seuraamiseen tai asioiden hoitamiseen. Verkossa tarpeen ovat myös taidot ymmärtää internetin kieltä, tulkita ja ymmärtää sisältöjä ja niiden luotettavuutta sekä osallistua internetissä käytävään keskusteluun. Mediasivistyksessä on kyse juuri näistä taidoista, ei siis teknisten vempainten käytöstä. Mediasivistykseen liittyvät nettitiedot ja -taidot ovat nykypäivän kansalaistaitoja, joita tarvitaan toimimiseen ja vaikuttamiseen tietoyhteiskunnassa. Mediasivistyksestä on hyötyä jokaiselle nettiä käyttävälle tai sen käyttöä aloittelevalle.

Yleistietoa, -taitoja ja hyviä tapoja

Mediasivistykseen kuuluu sekä yleistietoja tieto- ja viestintäteknologiasta, sen historiasta, kehityksestä ja keskeisistä ilmiöistä että yleistaitoja tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, hahmottamiseen, tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Yleistiedot ja -taidot toimivat perustana yksityiskohtaisempien taitojen oppimiselle. Internetissä on valtava määrä sisältöjä, joiden tekemiseen voi osallistua kuka tahansa. Tämä on myös internetin suuri rikkaus: voi osallistua keskusteluun, löytää mielenkiintoisia uusia näkökulmia ja saada tietoa maailman menosta ja uutisista nopeasti, paljon nopeammin kuin painetuista lehdistä. Sisältöjen moninaisuus on myös haaste netin käyttäjälle. Mistä voin päätellä, mikä tieto on luotettavaa? Miten voin toimia niin, etten joudu huijatuksi tai harhaanjohdetuksi? Mistä löydän tiedon lähteen? Miten osallistun nettikeskusteluihin rakentavasti? Voisiko internetin kautta vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja tapahtumiin? Mediasivistys on vastausten etsimistä ja löytämistä muun muassa näihin edeltäviin kysymyksiin.

Mediasivistyksestä on hyötyä jokaiselle nettiä käyttävälle tai sen käyttöä aloittavalle.

Osa mediasivistystä ovat hyvät tavat, kuten asiallisuus ja kunnioitus toisia netin käyttäjiä kohtaan. Hyvät tavat internetissä ovat pitkälti samoja kuin kasvokkain kohtaamisessakin, mutta on myös joitakin erityisesti nettimaailmaan liittyviä hyviä tapoja, joista puhutaan usein niin sanottuna ”netikettinä”. Joissakin palveluissa on määritelty tällainen netiketti eli annettu käyttäytymisohjeita, jotka koskevat nimenomaan kyseisen palvelun käyttöä. Yleiset hyvät tavat toimivat hyvänä periaatteena ja perustana netissä toimimiseen ja yksityiskohtaisempien netikettien oppimiseen.

Netikäs-projekti tukee ikäihmisten mediasivistystä

Netikäs-projekti (2017–2020) on Eläkeliiton uusi projekti, jota rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. Projektin tavoitteena on kehittää keinoja ikäihmisten mediasivistyksen vahvistamiseen, vahvistaa ja tukea nettitietoja ja -taitoja. Projektissa tehdään kirjallista ja sähköistä materiaalia, sekä toteutetaan työpajoja, ryhmätoimintaa ja koulutusta mediasivistykseen liittyen. Mukana projektin toteuttamisessa on monia yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Maaseudun sivistysliitto, Lapin yliopisto ja EHYT ry.

Projektin toteuttamisessa ja mediasivistyksen keinojen kehittämisessä ikäihmiset itse ovat vahvasti mukana ja osallistujien oma ääni kuuluu myös projektin viestinnässä. Tärkeitä lähtökohtia toiminnassa ovat yhdessä oppiminen ja jokaisen ihmisen omien vahvuuksien, mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden huomioiminen. Toivomme, että saamme projektiin mukaan laajan ja innostuneen joukon eläkeläisiä, jotka haluavat olla itse tekemässä sisältöjä internetiin ja samalla opettaa ja oppia nettitaitoja yhdessä muiden kanssa.

Mottomme on: Riittää, kun on riittävän hyvä!

Digimaailmassa kukaan ihminen ei voi opetella, eikä osata kaikkea. Osallisuutta ja kansalaistaitoja ajatellen riittää, kun mediasivistys on riittävän hyvällä tasolla. Itselleen ei kannata asettaa liian korkeita vaatimuksia. Oma hyvän mielen tunne on hyvä mittari ja pieniinkin edistysaskeliin saa olla tyytyväinen. Joku ottaa netin monipuolisesti haltuun ja toiselle riittää, kun osaa käyttää yhtä itselleen hyödyllistä palvelua. Netin käyttö on elinikäistä oppimista omaksi iloksi ja hyödyksi ja se voi olla oivallinen hyvän mielen lähde. Muista myös kehua itseäsi ja lähimmäisiäsi jo yrittämisestä, älä vain onnistumisesta tai osaamisesta. Tällä matkalla kukaan ei tule koskaan valmiiksi ja viisautta on se, että tietää, mitä ei tiedä. Tervetuloa kanssamme yhteiselle mediamatkalle!

Sanna Tuominen (Netikäs-projektisuunnittelija), p. 040 7257 179, sanna.tuominen@elakeliitto.fi

 

Sanna Tuominen

Thumbnail
Projektisuunnittelija, Netikäs
sanna.tuominen@elakeliitto.fi