Nainen tietokoneella

Eläkkeeltä töihin

Eläkkeeltä töihin – kokemus käyttöön ja talous kuntoon (2020–2022) on Eläkeliiton elokuussa 2020 käynnistämä kehittämishanke. STEA:n rahoittaman hankkeen tavoitteet ovat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeessa rakennetaan keinoja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi, työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen ja hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä.

TAUSTA

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n selvityksen mukaan suhteellisen köyhyysmittarin mukaan 14–15 % yli 65-vuotiaista elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lisäävät monen eläkeläisen köyhyyttä. Eläkeläisköyhyys johtaa joskus maksuhäiriömerkintöihin.

Suomen Asiakastiedon tilaston mukaan syyskuussa 2020 yli 65 -vuotiaita maksuhäiriöisiä Suomessa oli noin 28 600 henkilöä.

Eläkeläisjärjestöjen etujärjestö Eetun markkinatutkimusyritys Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan 46 % 55–84-vuotiaista voisi harkita osa-aikaista palkkatyötä eläkkeellä ollessaan. Samaan aikaan kun työnantajien on vaikeaa saada rekrytoitua osa-aikaisia työntekijöitä, eläkeläisten tietoisuus osa-aikatyön mahdollisuudesta on niukkaa.  

MITÄ TEEMME?

Vuoden 2020 aikana teemme kyselyn eläkeläisille heidän kokemuksistaan ja/tai haluistaan työllistyä. Teemme myös yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa kyselyn heidän jäsenistölleen kokemuksista ja näkemyksistä ikääntyneistä työvoimaresurssina.

Rakennamme työnhakijarekisterin. Järjestämme 2021 useita eläkeläisrekrytilaisuuksia Suomessa, joissa työnhakijat ja työnantajat voivat kohdata.

Eläkkeeltä töihin on vahvasti myös viestinnällinen hanke, jotta eläkeläisten oma tieto työllistymismahdollisuuksista lisääntyisi, ja jotta työnantajien tieto eläkeläisistä työvoimapotentiaalina lisääntyisi. Hankekumppanimme ovat Takuusäätiö ja Suomen Yrittäjät.

Haluamme tehdä videohaastatteluja kokemuksistanne:

  • henkilöiltä, jotka ovat nyt tai ovat olleet eläkkeeltä töissä
  • työnantajien kokemuksista eläkeläisistä työntekijöinä

Ota ihmeessä yhteyttä meihin!

Tiedustelut, hankkeen työntekijät:

Antero Kupiainen, projektipäällikkö
040 72 57 031

Kari Hiltunen, projektiasiantuntija
040 72 57 121

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elakeliitto.fi

Eläkeläinen työntekijänä

Eläkkeellä olevan henkilön palkkaaminen

Lue lisää
Eläkkeeltä töihin? Mitä on hyvä tietää?
ELÄKKEELTÄ TÖIHIN: KANNATTAAKO?

Lue lisää
TARVITSETKO APUA JA NEUVOJA TALOUDELLISIIN VAIKEUKSIIN?

Takuusäätiö on suomalainen sosiaalialan järjestö.

Lue lisää