Thumbnail

LähiVerkko-projekti (2013-2017) toi tietotekniikkaa ikäihmisten arkeen

LähiVerkko-projekti toimi viisi vuotta ikäihmisten tietotekniikan käyttötaitojen parantamiseksi. Sen idea kiteytyi yhdessä kokeilussa mukana olleen lauseeseen: “Me ikäihmisetkin haluamme olla uudessa maailmassa kiinni.”

LähiVerkko-projekti oli Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyöprojekti vuosina 2013-2017. Projektin tavoitteena oli parantaa ikäihmisten tietotekniikan käyttöä erityisesti osana vapaaehtoistoimintaa. Projektia rahoitti STEA (entinen RAY).

Tavoitteena oli hyödyntää tietotekniikkaa tavoilla, jotka lisäävät ikäihmisten

1. tietoja ja taitoja tietotekniikkaan liittyen

2. vapaaehtoistoiminnan toteuttamista ja siihen osallistumista

3. mahdollisuuksia ylläpitää olemassa olevia ja luoda uusia ihmissuhteita

Kehittämistyö tapahtui erilaisten kokeilujen eli ns. pilottien avulla. Projektin pääkohderyhmänä olivat yli 65-vuotiaat, erityisesti vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ikäihmiset. Toisena kohderyhmänä olivat nuoret ja tavoitteena sukupolvien välinen vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen. 

LähiVerkon pilotit

Viiden vuoden aikana projektissa kokeiltiin monenlaisia asioita. Testaukset olivat sidoksissa projektin tavoitteiden lisäksi projektin aikana havaittuihin kohderyhmien tarpeisiin sekä teknologian kehitykseen. Pilotit toteutettiin useimmiten yhteistyössä joko Eläkeliiton muiden hankkeiden, piirien, yhdisten, EHYT ry:n, muiden valtakunnallisten tai paikallisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Pilotteina oli mm. 

  • Kuvapuhelut vertaistuen välineenä

  • Isovanhemmat verkossa

  • Näppärät netissä

  • Virtuaalityöpajat palvelutaloissa

  • Netikäs -mediasivistysmateriaali ja -verkkokurssit.

  • Kaikki Pelaa! - ikäihmisten peliseminaari

  • Onnistumisen ilo - ikäihmiset ja teknologia -seminaari ja webinaarit

Piloteista muodostui myös pysyvää toimintaa sekä Eläkeliittoon että EHYT:iin. LähiVerkko koulutti noin 300 nettiopastajaa Eläkeliiton paikallisyhdistyksiin. Nettiopastajat auttavat toisia ikäihmisiä tietotekniikan käytössä eri tavoin. Nettiopastajatoiminta jatkuu yhdistyksissä eri puolilla Suomea.

Muruset-pilotissa koulutettiin parikymmentä verkkoisovanhempaa. He keskustelevat lasten ja nuorten kanssa verkossa tietyissä palveluissa tiettyinä aikoina. Toiminta on osa EHYT:in verkkovapaaehtoistyötä. Lisätietoja saat osoitteesta:

www.muruset.fi 

LähiVerkko tuotti paljon erilaista kirjallista ja kuvallista materiaalia ikäihmisten tietotekniikan käytön tueksi. Joitain materiaaleista löytyy näiltä Eläkeliiton nettisivuilta, mutta voit myös tutustua laajemmin LähiVerkon tekemään toimintaan ja materiaaleihin osoitteessa: 

www.lähiverkko.fi  

Teksti: Ida-Maria Tanhua