Thumbnail

Aikuisten mediataidot, Eläkeliiton Netikäs -projekti

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Kun lapsille opetetaan digi- ja mediataitoja, heille lähdetään opettamaan kaikkea kivaa. Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä muutenkin elämässä kiinnostaa, kuten:  

  • Missä netissä tavataan ja miten pääsen mukaan?  
  • Mitä ja miten netissä pääsee pelaamaan?  
  • Miten voin surffata turvallisesti myös niillä epämääräisillä sivuilla?  

Me ihmiset motivoidumme luonnostaan opettelemaan vaikeitakin asioita, jos ne tuntuvat meistä kivoilta. Kun sähköinen maailma alkaa tulla tutuksi, myös sähköisten palveluiden käyttö on helpompaa oppia. 

Sähköisessä maailmassa jokainen täysivaltainen, osallinen kansalainen tarvitsee mediataitoja:  

  • Tervettä kriittisyyttä – jotta ei ota kaikkea annettuna.  
  • Vuorovaikutustaitoja – jotta verkossa olisi mukava olla.  
  • Turvataitoja – jotta voi surffata missä haluaa.  
  • Käyttötaitoja – jotta voi tehdä mitä haluaa.  
  • Rohkeaa luovuutta – jotta voi toteuttaa itseään.  

 

Yhteystiedot: 

Outi Laiti, projektipäällikkö 

outi.laiti@elakeliitto.fi / 040 7257 362 

 

Sanna Tuominen, projektisuunnittelija 

sanna.tuominen@elakeliitto.fi / 040 7257 179 

 

elakeliitto.fi/netikas – jaossa iloisia opettavaisia sisältöjä kaikkien käyttöön 

Elämää poikkeusoloissa

Eläkeliiton Netikäs -projektissa laadittiin huhtikuun 2020 alussa senioreille suunnattu kysely: ”Elämää poikkeusoloissa”.

Lue lisää
Kuva ikäihmisten digiosallisuudesta

Monilla tahoilla on toimintaa, jonka tavoitteena on ikäihmisten osallisuuden lisääminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Lue lisää
Mitä seniorit tekevät netissä?

Internetissä on ja voi tehdä oikeastaan kaikkea sitä, mitä maailmassa muutenkin on ja voi tehdä.

Lue lisää
Mielipidekysely netin käytöstä, tuloksia

Eläkeliiton Netikäs-projekti toteutti verkkokyselyn ikäihmisten suhtautumisesta internetiin. Kyselyyn vastasi 227 henkilöä, joista suurin osa oli 66–75-vuotiaita (73 %).

Lue lisää
Netissä parasta ja pahinta

Kysyimme keväällä 2018 ikäihmisiltä heidän netin käytöstään sähköisellä kyselyllä. Kysyimme sekä "Mikä on netissä parasta?" että "Mikä on netissä pahinta?". 

Lue lisää
LähiVerkko-projekti
LähiVerkko-projekti (2013-2017) toimi ikäihmisten tietotekniikan käyttötaitojen parantamiseksi. Sen idea kiteytyi yhdessä kokeilussa mukana olleen lauseeseen: “Me ikäihmisetkin haluamme olla uudessa maailmassa kiinni.”
Lue lisää