Luistelu

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustuksen haku 2021 on päättynyt!

Julkaistu 22.1.2021

Viimeksi päivitetty 26.3.2021

Hakemukset käsitellään maaliskuussa ja tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille 1.4.2021 mennessä.

 

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) myöntää Eläkeliitolle kohdennettuna (Ak) avustuksena 100 000 € vuodessa.

Jäsenjärjestöavustus myönnetään jäsenyhdistyksille ja -piireille hakemusten perusteella. Hakemukseen tarvitaan hallituksen päätös. Avustusta voi hakea vaikka olisi saanut avustusta aiemmin. Omavastuu osuutta ei tarvitse olla.

Avustusten myöntökriteereissä painotetaan yhdistysten elinvoiman vahvistamista ja tulevaisuussuuntautuneisuutta. Yhdistyksiä kannustetaan kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti, joka houkuttelee uusia mukaan toimintaan.

HAKUKRITEERIT vuonna 2021:

1. Innovatiivista (uutta kokeilevaa / luovaa)

toimintaa uudistaviin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on synnyttää toimintaa mitä yhdistyksessä/piirissä ei ole aiemmin tehty. Tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä ja houkutella olemassa olevia jäseniä kokeilemaan jotain ihan uutta. (suopotkupallo)

2. Digiloikka, digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaito, järjestä koulutusta, tutustutaan digimaailman mahdollisuuksiin, laitteisiin, konkreettisia työkaluja, pankkiasiat, omakanta, yhteydenpito läheisiin jne.

Yhdistyksen/piirin kotisivut ja somekanavat aktiiviseen käyttöön, videovlogit, yhdistyksen/piirin mainosvideot YouTubeen, etäkokoukset jne.

3. Vaikuttamishankkeet, miten saamme eläkeläisten äänen kuuluviin päätöksenteossa

esim. omassa kunnassa/alueella, mihin otamme yhteyttä, ketä voisimme kutsua yhdistyksen/piirin tilaisuuksiin, mielipidekirjoitusten tekeminen, kannanottojen laatiminen, somekanavien hyödyntäminen eläkeläisten äänitorvena, mitä on vaikuttamistyö, ja miten toteutamme sitä omassa yhdistyksessä, piirissä jne. Huom! piirien ja yhdistysten vaikuttajavastaavat.

 

AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ mm.

  • Bussikuljetusten kuluihin
  • Laitteet, välineet, mm. karaokelaite, tietokone, kamera, boccia-pallot jne.
  • Tarjoilukuluihin
  • Yhdistysten/Piirien vuosijuhliin

 

HAKUAIKA:

1.-28.2. 2021

Hakulomake:

https://link.webropolsurveys.com/S/817917427C47F277

Hakulomakkeen voit tulostaa täältä:

Toimekasta toimintaa HAKULOMAKE 2021.docx

 

Päätökset tehdään maaliskuussa.

Lisätietoja, kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi, 040/7257 363 sointu.kallio@elakeliitto.fi 040/7257 032