Thumbnail

Eläkeliiton mediataitohanke (2021)

Eläkeliiton mediataitohanke on viralliselta nimeltään ”Ikäihmisten mediataitojen ja - toimijuuden tukeminen digitaalisten oppimisympäristöjen sekä asiantuntijayhteistyön kautta” ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tarkoitus on tuottaa itseopiskeluaineistoja sekä verkko-opintokokonaisuus ikäihmisten mediataitojen vahvistamiseksi. Hankkeen toiminta-aika alkaa tammikuussa 2021.

Aikuisille on myös tarjottava mediataitojen perusopetusta, joka huomioi varttuneemman ihmisen elämänkokemuksen ja ponnistaa kohderyhmän omista näkemyksistä. Kohderyhmän mukaan eläkkeellä olevat aikuiset hyötyvät verkossa tapahtuvasta, ei-aikaan sidotusta mediataitojen opettelusta. Aineiston tuottaminen verkkoon palvelee aikuisia valtakunnallisesti ja tavoittaa täten mahdollisimman laajalti.

Entäpä käytännössä?

Vuonna 2021 tuotetaan erilaisia mediataitoharjoituksia aikuisille Mediataitokoulun aineistopankkiin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia verkko-opintoihin mediataitojen opettelemiseksi. Lisäksi teemme yhteistyötä mediakasvatusorganisaatioiden kanssa.

Voiko osallistua?

Kyllä voi! Tarvitsemme 50 vapaaehtoista testaamaan mediataitojen verkko-opiskelua. Mikäli kiinnostuit, olethan yhteydessä!

Yhteydenotot: projektisuunnittelija Sanna Tuominen, sanna.tuominen@elakeliitto.fi