Thumbnail

50-vuotias Eläkeliitto: Korkeat asiakasmaksut estävät vanhusten sote-palveluiden käyttöä

Eläkeliitto ry vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tason pikaista alentamista. Liitto pitää myös tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan asiakasmaksulain luonnokseen sisällytetään myös terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkakustannukset osana asiakasmaksujen maksukattoa.

–Pitkät etäisyydet ja riittämätön julkinen liikenne ovat este palveluihin hakeutumiselle, Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo toteaa.

Terveyspalveluiden asiakasmaksut lisäävät erityisesti yli 85-vuotiaiden köyhyyttä. Liitto muistuttaa, että viime vuonna ulosottoon johti yli 450 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Hälyttävää on, että maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa nopeasti erityisesti eläkeikäisten ryhmässä. Yli 34 500:lla yli 65-vuotiaalla oli maksuhäiriömerkintä vuonna 2019.  

Vuorisalo täsmentää, että maksuhäiriöiden ja ulosottojen määrät eivät yksin anna iäkkäiden kokemista vaikeuksista kokonaiskuvaa. Iäkkäät ihmiset tinkivät muista elintärkeistä menoistaan, kuten ruoasta ja lämmityksestä saadakseen tarvitsemansa sote-palvelut tai jättävät hakeutumatta palveluiden piiriin, vaikka tarvetta olisi. Nämä eivät näy maksuhäiriömerkinnöissä tai ulosottoon päätyneiden maksujen joukossa, Vuorisalo toteaa.

Vanhusasiamies Vuorisalo muistuttaa, että pienituloiset kotitaloudet käyttävät tuloistaan suhteessa enemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin ja lääkkeisiin kuin suurituloiset. He ovat usein ikääntyneitä ja huono-osaisia, joilla on sairastavuuden vuoksi eniten palvelujen ja hoidon tarvetta. 

–Asiakasmaksujen ja omavastuuosuuksien kohdentuminen eri väestöryhmille on keskeinen oikeudenmukaisuuskysymys. Asiakasmaksulaki tulee varmistaa, että muutos parantaa heikoimmassa asemassa olevien iäkkäiden tilannetta riippumatta siitä, missä päin Suomea ikääntynyt asuu, Vuorisalo vaatii.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi