Thumbnail

Matkat ja lomat

Eläkeliiton yhdistykset, kuten muutkin eläkeläiset matkailevat ahkerasti niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Lehmirannalla matkatoimisto-oikeudet

Lehmirannan lomakeskus on rekisteröity Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakuusrekisteriin 25.9.2018. Nyt lomakeskus voi toimia vastuullisena matkanjärjestänä Lehmirantaan saapuville ryhmille.

Lue lisää
Lehmirannan lomakeskus
Eläkeliiton omistamassa Lehmirannan lomakeskuksessa järjestetään ohjelmallisia virkistyslomia ja harrastekursseja eläkeikäisille. Lomapäiviin kuuluu liikuntatuokioita, musiikkia ja iloista yhdessäoloa.
Lue lisää
Tuettuja lomia eläkeläisille
Tuetut lomat ovat eläkeikäisille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja lomakokonaisuuksia. Lomille voi hakeutua sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Tuetut lomat
Lomat ja retket

Matkailu avartaa ja piristää. Ikäihmisille suunnitelluissa kohteissa viihdyt ja virkistyt. Voit lomailla yksin tai ryhmässä. Eläkeliiton jäsenet retkeilevät moniin kiinnostaviin kohteisiiin.

Virkisty matkalla