Thumbnail

Projektit

Kehitämme ikäihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta eri aiheisiin keskittyvissä projekteissa.

Eläkeliiton projektien tarkoituksena on ikäihmisten ja eläkeläisten aktiivisuuden ja osallisuuden kehittäminen. Eläkeliiton projektien kautta on jäsenyhdistyksiin viety uutta osaamista ja ideoita monilta eri aihealueilta. Tällä hetkellä aktiivisia kehittämishankkeita tai projekteja ovat

Yhtä köyttä vetämässä - kulttuurien ja sukupolvien kohtaamisia

Eläkeliiton mediataitohanke ”Ikäihmisten mediataitojen ja - toimijuuden tukeminen digitaalisten oppimisympäristöjen sekä asiantuntijayhteistyön kautta”

Eläkkeeltä töihin -hanke

 

Netikäs-projekti (2017-2020) kehitti ikäihmisten digiosallisuutta ja medialukutaitoa.

Keväällä 2018 päättynyt Elämää käsillä -projekti antoi ideoita kädentaitoihin ja käsityöryhmien perustamiseen.

Eläkkeeltä töihin

Vankka työkokemus käyttöön!

Lue lisää
Mediataidot

Mediataidot ovat avaintaitoja tämän päivän osallisuuteen.

Lue lisää