Thumbnail

Projektit

Kehitämme ikäihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta eri aiheisiin keskittyvissä projekteissa.

Eläkeliiton projektien tarkoituksena on ikäihmisten ja eläkeläisten aktiivisuuden ja osallisuuden kehittäminen. Eläkeliiton projektien kautta on jäsenyhdistyksiin viety uutta osaamista ja ideoita monilta eri aihealueilta. Tällä hetkellä aktiivisia kehittämishankkeita tai projekteja ovat

Yhtä köyttä vetämässä - kulttuurien ja sukupolvien kohtaamisia (2021-2024)

Eläkkeeltä töihin -hanke (2020-2022)

 

Päättyneet hankkeet:

Eläkeliiton mediataitohanke (2021) ”Ikäihmisten mediataitojen ja - toimijuuden tukeminen digitaalisten oppimisympäristöjen sekä asiantuntijayhteistyön kautta”

Netikäs-projekti (2017-2020) kehitti ikäihmisten digiosallisuutta ja medialukutaitoa.

Tutustu Mediataidot-osioon

Keväällä 2018 päättynyt Elämää käsillä -projekti antoi ideoita kädentaitoihin ja käsityöryhmien perustamiseen.

Mediataidot

Mediataidot ovat avaintaitoja tämän päivän osallisuuteen.

Lue lisää