Holding_hands

Yhtä köyttä vetämässä

Merkityksellisiä kohtaamisia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurisesti moninaisessa Suomessa

Yhtä köyttä vetämässä - kulttuurien ja sukupolvien kohtaamisia on valtakunnallinen kolmivuotinen (2021-2024) STEA:n rahoittama kehittämishanke. 

Hankkeen tarkoituksena on luoda luontevia ja merkityksellisiä kohtaamisia ikääntyneen kantaväestön ja maahan muuttaneen väestön kesken ylisukupolvisen yhteisöllisen toiminnan avulla.

Hankkeen tavoitteena on

  • tukea maahan muuttaneiden kotoutumista paikallisella tasolla
  • lisätä maahan muuttaneiden osallisuutta ja paikallista ylisukupolvista yhteisöllisyyttä kantaväestön ikääntyneiden keskuudessa
  • lisätä maahan muuttaneiden ja ikääntyvien hyvinvointia ja voimavaroja 
  • lisätä ylisukupolvisia kohtaamisia ja vuorovaikutusta ohjatun, osallistavan ryhmätoiminnan keinoin
  • vahvistaa ikääntyneiden ymmärrystä monimuotoisuudesta.

Yhtä köyttä vetämässä -hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Moniheli ry, Yhteiset Lapsemme ry, Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry ja Maaseudun Sivistysliitto.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Anu Kytömäki

p. 040 7257 124

anu.kytomaki(at)elakeliitto.fi

 

Moninaisuus meissä-koulutus 28.10. ja 11.11.

Yhtä köyttä vetämässä -hanke järjestää kaksiosaisen moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen keskittyvän vuorovaikutteisen koulutuksen verkossa Teams-yhteydellä. 

Lue lisää
Osallisuuden kokemus lisää merkityksellisyyden tunnetta ja hyvinvointia

Osallisuus vaatii syntyäkseen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja toimintoihin.

Lue lisää
Yhteisöllisyys – kohtaamisesta syntyvää merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Eläkeliiton uuden Yhtä köyttä vetämässä -hankkeen keskeinen tarkoitus on rakentaa yhteisöllisyyttä lähtökohdiltaan ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kesken.

Lue lisää