nainen kutoo

Jaettuja hetkiä ja tarinointia

Uusien ihmisten kohtaaminen on mukavaa, innostavaa ja joskus ehkä hiukan pelottavaakin. Kun kohtaamme uusia ihmisiä luontainen uteliaisuutemme herää ja haluamme kuulla ja oppia siitä, kuka olet ja mistä tulet. Saada tietoa, jonka pohjalta rakennamme kuvaa toisista ihmisistä ja heidän tarinoistaan.

Joskus kuitenkin kohtaamisessa saattaa mennä niin sanotusti sormi suuhun. Saatamme miettiä mitä arvaan kysyä, puhuuko toinen samaa kieltä kanssani, tulenko ymmärretyksi vai täysin väärin ymmärretyksi. Joskus uusien ihmisten kohtaaminen voi olla haastavaa ja sen vuoksi kohtaamistilanteita saattaa toisinaan jopa vältellä. Meitä ihmisiä ei kuitenkaan ole tarkoitettu elämään yksin, vaan yhteisöllisyys, yhteys ja jakaminen ovat keskeinen osa olemassaoloamme ja selviytymistä.

Miten sitten ylittää tämä kohtaamiseen liittyvä haasteellisuus?

Jaetut hetket-tarinatuokio on yksi tapa osallistua ja olla osallisena, tutustua uusiin ihmisiin. Jaetut hetket-tarinatuokio syntyi Seinäjoella muutaman eri toimijan yhteistyönä, yhteisöllisen ideoinnin kautta. Lähtökohtaisena ajatuksena oli merkityksellisen kohtaamisen mahdollisuuden luominen erilaisten ihmisten kesken.

Jaetut hetket-tarinatuokio korttien kysymyksiä ideoitiin yhdessä moninaisen osallistujajoukon kanssa yhteisöllisessä työpajassa Seinäjoella vuoden 2022 lopussa. Yhteisöllisessä työpajassa pohdittiin mm. kulttuurien väliseen kohtaamiseen liittyviä haasteita, sekä keskusteltiin siitä, mitä voi ja on sopiva kysyä kohdatessa uusia ihmisiä, erityisesti silloin, kun he tulevat erilaisesta kulttuurista kuin sinä itse.

Työpajassa kulttuurit kohtasivat ja keskustelu virtasi usealla eri kielellä.

Millaiset aiheet ovat turvallisia? Mitkä asiat meitä kaikkia yhdistävät? Entä miten huomioida kulttuuritaustan vaikutus vai onko sitä tarpeellista huomioida ja jos, niin kuinka paljon? Työpajassa kulttuurit kohtasivat ja keskustelu virtasi usealla eri kielellä.

Yhteisöllisen työpajan keskusteluissa meitä kaikkia yhdistävinä tekijöinä esille nousivat tunteet, ikääntyminen, isä ja äiti, lapsuusmuistot sekä korona. Erilaisuus ihmisten kesken taas korostui aiheissa kulttuuri, ruoka, arvot ja maailmankatsomukseen liittyvät asiat. Kiinnostavina tarinoina koettiin tosi tapahtumat, erilaiset kohtalot, sota ja historia, sekä samaistuminen että onnelliset loput. Näiden pohdintojen pohjalta syntyi Jaetut hetket-tarinatuokio korttien 40 kysymystä.

Korttien kuvituksena on käytetty Mikkelin Taide tutuksi-toimintaan vuoden 2022 aikana osallistuneiden maalauksia. Kuvat tehneet taiteilijat edustavat eri kulttuureja ja eri ikäryhmiä, joten myös niiden toteutuksessa toteutuu moninaisuus ja ylisukupolvisuus.

Jaetut hetket-korttipakka sisältää valmiiksi mietittyjä kysymyksiä, jotka madaltavat kynnystä aloittaa keskustelu täysin vieraiden ihmisten kanssa. Kysymysten kautta tutustutaan ja jopa ihan huomaamatta tullaan jakaneeksi tarinoita omasta elämästämme.

Jokaisella on mahdollisuus osallistua juuri sellaisena kuin on ja haluaa.

Jaetut hetket-korttipakan kysymykset mahdollistavat keskustelun avaamisen kaikille turvallisista aiheista. Jokaisella on mahdollisuus osallistua juuri sellaisena kuin on ja haluaa. Vastausten laajuus on itse määriteltävissä. Vastaaminen on vapaaehtoista. Kysymyksen voi myös halutessaan ohittaa ja siirtyä seuraavaan.

Jaetut hetket-tarinatuokion toteutuksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joilla viitataan yhteisölliseen pyrkimykseen luoda turvallisempia tiloja ja käytäntöjä meille kaikille. Turvallisemman tilan periaatteet kannustavat osallistujia avoimuuteen, toisten kunnioittamiseen sekä vastuun ottamiseen tilanteesta ja tilanteessa toimimisesta. Turvallisemman tilan periaatteilla luodaan kaikille mukavaa, luotettavaa ja rentoa ympäristöä olla osallisena tarinoiden jakamisessa.

Jaetut hetket-tarinatuokio sopii käytettäväksi mitä moninaisemmassa osallistujajoukossa yhteisöllisen ylisukupolvisesti. Et tarvitse muuta kuin paikan, johon kokoontua ja Jaetut hetket-korttipakan. Turvallisemman tilan periaatteet löydät korttipakan vyötteestä. Jaetut hetket-tarinatuokion järjestämiseen liittyvät ohjeet ja eteneminen on kirjoitettu kortteihin.

Mukavia yhteisiä Jaettuja hetkiä teille kaikille.

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi