keltasini

Yhteinen maailmamme - Miten voin auttaa?

Tämänhetkinen maailmantilanne koskettaa ja huolestuttaa varmasti meitä kaikkia. Suomeen virtaa ukrainalaisia pakolaisia joka päivä. Apua tarvitaan ja sitä on myös tarjolla monin tavoin. Eri toimijat ovat perustaneet hätäapukeräyksiä toimittaakseen rahaa, vaatteita, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita kriisialueille.

Vajaan 3 viikon aikana Ukrainasta on paennut noin 3,2 miljoonaa ihmistä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) arvioi määrän nousevan jopa 7 miljoonaan ihmiseen.

Vajaan 3 viikon aikana Ukrainasta on paennut noin 3,2 miljoonaa ihmistä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) arvioi määrän nousevan jopa 7 miljoonaan ihmiseen. Ensimmäisten joukossa lähteneet ovat niitä, joilla on riittävät omat resurssit paeta turvaan. Jäljelle jääneet ovat heikommassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä kuten vähävaraisia naisia ja lapsia, vähemmistöjä sekä maan sisäisiä pakolaisia. Juuri nämä ihmiset tarvitsevat erityisesti järjestöjen ja hätäapurahastojen tarjoamaan apua.

Moni varmasti miettii miten itse voisi parhaiten olla avuksi niillä resursseilla mitä itsellä on tarjota. Tavaran toimittaminen kriisialueille ei ole toivottavaa, vaan sen on tiedotettu tuovan enemmänkin ongelmia. Suosituksena on lahjoittaa rahaa tunnettuihin ja luotettaviin hätäapurahastoihin, joita järjestävät mm. Kirkon ulkomaanapu, Unicef, Diakonissalaitos ja Suomen Punainen Risti.

Vapaaehtoistyö on yksi hyvä keino tarjota oma panoksensa kriisiauttamiseen.

Raha ei kuitenkaan ole ainoa tapa antaa panostaan kriisiauttamiseen. Monet järjestöt osallistuvat tarjoamalla vapaaehtoistyötä ja -toimintaa ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Suomessa. Vapaaehtoistyö on yksi hyvä keino tarjota oma panoksensa kriisiauttamiseen. Suomen Punainen Risti etsiikin uusia vapaaehtoisia kasvaneeseen tarpeeseen eri puolilla Suomea. SPR:n vapaaehtoiseksi voit liittyä tämän linkin kautta oma.punainenristi.fi/tule-mukaan

Monet suomalaiset ovat avanneet kotiensa ovet ja tarjonneet majoitusta ukrainasta paenneille. Suurin osa tarjoaakin apuaan vilpittömästi, mutta osa on kuitenkin päätynyt pyytämään korvausta tarjoamastaan majoituksesta esimerkiksi kunnalta. Majoituksen tarjoamisen tulee lähtökohtaisesti olla pyyteetöntä auttamista ja siitä ei rahallista korvausta makseta. On hyvä tietää, että tarvittaessa jokaiselle ukrainalaiselle löytyy paikka vastaanottokeskuksesta.

Suomessa ukrainalaiset pakolaiset saavat oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella mikä tarkoittaa, että heillä on samat oikeudet kuin turvapaikanhakijalla.

Suomessa ukrainalaiset pakolaiset saavat oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella mikä tarkoittaa, että heillä on samat oikeudet kuin turvapaikanhakijalla. He saavat majoituksen yleensä vastaanottokeskuksesta, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut ja tarvitessaan aikuiselle myönnetään vastaanotto- ja käyttörahaa noin 90 euroa kuukaudessa. Lisäksi he saavat tulkkaus- työ- ja opintotoimintatukea. Heitä ei kirjata väestörekisteriin, eikä heillä siten ole oikeutta yleiseen sosiaaliturvaan ja kunnan palveluihin.

Ukrainalaisten pakolaisten virallinen osoite on vastaanottokeskuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että heillä ei ole oikeutta lasten päivähoitoon tai muuhun kotoutumista edistävään palveluun kuten kielen opiskeluun. Kouluikäiset lapset pääsevät kuitenkin kouluun. Palvelut saadakseen jokaisen Suomeen saapuneen ukrainan pakolaisen tulee kirjautua viranomaisille, asuivatpa he missä tahansa.

Venäläistaustaisiin, venäjänkielisiin ja entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneisiin ihmisiin kohdistuva rasismi, vihapuhe ja häirintä on täysin tuomittavaa toimintaa.

Ukrainan tilanteen myötä on herännyt rasismi Suomessa asuvia venäläisiä kohtaan. Venäläistaustaisiin, venäjänkielisiin ja entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneisiin ihmisiin kohdistuva rasismi, vihapuhe ja häirintä on täysin tuomittavaa toimintaa. Pitää muistaa, että Ukrainaan on hyökännyt Venäjän armeija Venäjän valtionjohdon määräyksestä, ei Venäjän kansa.

Suomessa asuvia venäläistaustaisia ihmisiä ei Ukrainan tilanteesta voi syyllistää. Juuri nyt on tärkeä osoittaa tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan keskittämällä ajatuksemme ja voimamme hyvän tekemiseen ja auttamiseen. Jokaisella suomalaisella on tärkeä rooli ukrainalaisten pakolaisten kotoutumisessa Suomeen nyt kun heistä tulee osa suomalaisia yhteisöjä ja naapurustoja. Voimme kaikki aloittaa toivottamalla niin ukrainalaiset pakolaiset kuin muutkin hädässä turvaa etsivät tervetulleeksi.

 

 

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi