nainen kutoo

Mikä meitä yhdistää ja mikä erottaa?

Kuinka usein pysähdyt katsomaan ihmisiä ympärilläsi kadulla, kaupassa tai julkisessa kulkuneuvossa? Näetkö vain itsesi kaltaisia kasvoja, vai huomaatko erilaisuuden ympärilläsi? Samankaltaisuus ympärillä luo turvallisuuden tunnetta. Samankaltaisuuteen on helppo samaistua. Oletetaan, että samanlaiselta näyttävä ihminen on kuin minä. Minun ei tarvitse miettiä toiminko oikein, ymmärränkö toista ihmistä tai tulenko itse ymmärretyksi.

Kulttuurillinen osaaminen vaatii oman kulttuuritaustan tutkailua ja sen reflektointia suhteessa omaan tapaamme ajatella ja nähdä ihmiset ympärillämme.

Kulttuurinen kompetenssi tarkoittaa kulttuurillista osaamista, ymmärrystä siitä kuka olen ja millä tavoin katson maailmaa ympärilläni. Kulttuurillinen osaaminen vaatii oman kulttuuritaustan tutkailua ja sen reflektointia suhteessa omaan tapaamme ajatella ja nähdä ihmiset ympärillämme. Oman kulttuuritaustan merkityksen tapaamme toimia ymmärtää vasta, kun sitä peilaa toiseen erilaiseen kulttuuriin. Kulttuuri ei ole vain yhdenlainen muuttumaton tekijä, vaan se on jokaisen yksilöllinen tausta ja kokemus, joka muodostuu peritystä, opitusta ja meitä ympäröivän ympäristön vaikutuksesta.

Jos toimimme ja olemme vuorovaikutuksessa vain oman kulttuurimme sisällä, mikään ei pakota meitä tutkimaan omia ennakkoluulojamme ja niiden kulttuurisidonnaisuutta. Jos emme koskaan rohkeasti tartu mahdollisuuteen tutustua erilaisiin ihmisiin, uusiin kulttuureihin ja uusiin tapoihin, miten voisimme oppia mitään uutta itsestämme? Miten voisimme oppia mitään uutta tavastamme ajatella tai muista ihmisistä ympärillämme?

On hyvä tunnistaa meitä kaikkia yhdistäviä tekijöitä, mutta on tärkeä tunnistaa myös se, mikä tekee meistä erilaisia.

On hyvä tunnistaa meitä kaikkia yhdistäviä tekijöitä, mutta on tärkeä tunnistaa myös se, mikä tekee meistä erilaisia. Jotta voimme ymmärtää ihmisten eriarvoista asemaa yksilöinä ja osana yhteiskuntaa, tulee meidän nähdä ja hyväksyä se, että valtaväestöstä poikkeavia ihmisiä kohdellaan eri tavalla. Tämä ymmärrys ja hyväksyntä on ensimmäisiä askeleita kohti aidosti monimuotoista ja tasa-arvoista ihmisyyttä ja yhteiskuntaa.

Yhdenvertaisuuden merkitystä on syytä korostaa, kun puhutaan monimuotoisuudesta yhteiskunnassamme. Mitä tosiasiallinen yhdenvertaisuus itseasiassa tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla ja kaikki saavat yhtä paljon. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikilla meillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet elämässä jokaisen erilaiset lähtökohdat huomioiden ilman, että henkilöön liittyvät tekijät vaikuttavat tilanteeseen.

Pyrkiessämme kohti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa juuri erilaisuuden näkeminen, sen ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat avainasemassa.

Erilaisten lähtökohtien huomioiminen ja ihmisten näkeminen yksilöinä ovat ne tekijät, joihin esimerkiksi yhteiskunnan palvelutarjontaa tulisi osata suhteuttaa. Käsitteet saavutettavuus ja estettömyys tulisi tehdä näkyväksi ja huomioida kaikessa toiminnassa. Pyrkiessämme kohti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa juuri erilaisuuden näkeminen, sen ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat avainasemassa. Arvottaminen on se mikä tekee erilaisuuden huomaamisesta negatiivista.

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi