nainen kutoo

Taide tutuksi yhdistää

Taide ja kulttuuri ovat niitä asioista, jotka yhdistävät ja madaltavat kynnystä ihmisten välisissä kohtaamisissa. Ei ole väliä mistä päin maailmaa olet kotoisin, kun katsot Mona-Lisan vienoa hymyä ja ymmärrät teoksen ainutlaatuisen kauneuden. Tai et ymmärrä, ja sekin on täysin oikeutettua, sillä taide on tunnetta ja kauneus tunnetusti on katsojan silmässä. Taide ja sen synnyttämät tuntemukset yhdistävät ja tuovat meidät lähemmäksi toisiamme hiljaisen jaetun kokemuksen kautta.

Taiteen kautta toteutuu mitä luontevammin merkitykselliset kohtaamiset eri kulttuuritaustaisten ihmisten kesken. Juuri tästä ajatuksesta syntyi Taide tutuksi-toiminta, jonka keskeisenä tavoitteena oli luoda näitä merkityksellisiä kohtaamisia, vahvistaa osallistujien yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta sekä sitä kautta tukea kaikkien mukana olevien hyvinvointia.

Taide tutuksi-toiminnan tarkoituksena on tehdä taidetta ja taiteen tekemistä tutuksi kaikille aiheesta kiinnostuneille aloittelijoille ja harrastajille sekä tarjota mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Toiminta käsittää keskustelua taiteesta, taiteen tekemistä, tutustumista alueen museoihin opastettujen vierailujen ja työpajojen kautta, sekä taiteilijavierailuja ryhmässä.

Taide toimii loistavana kohtaamisen välineenä sekä yhdessä ihmettelyn tasa-arvoisena paikkana.

Osallistavan ja yhteisöllisen taidetoiminnan on tutkimuksissa havaittu voivan lisätä sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamusta sekä tarjota osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Taide toimii loistavana kohtaamisen välineenä sekä yhdessä ihmettelyn tasa-arvoisena paikkana.

Ensimmäinen Taide tutuksi-ryhmä oli pilotti, joka käynnistyi Mikkelissä 7.3.2022 yhteistyössä Mikkelin yhdistyksen ja Monikulttuurikeskus Mimosan kanssa. Taideryhmän ohjaajaksi saatiin kaksi Mikkelin yhdistyksen vapaaehtoista taiteilijaa ja tila toiminnalle löytyi Monikulttuurikeskus Mimosasta.

Taide tutuksi-toiminnan kevään ohjelma koostui kymmenestä kokoontumiskerrasta sisältäen maalaustuntien lisäksi galleriavierailun, opastetun museovierailun työpajoineen sekä taiteilijavierailuja ryhmässä. Kevään Taide tutuksi-ryhmän toiminta päättyi yhteiseen retkeen Taidekeskus Salmelaan Mäntyharjulla. Kevään taideryhmän tuotokset saatettiin esille taidenäyttelyssä, joka järjestettiin Monikulttuurikeskus Mimosan tiloissa. Jokaisen toimintaan osallistuneen loistavan tuoreen taiteilijan teoksia ripustettiin seinälle kaikkien nähtäväksi ja ihailtavaksi.

Taide tutuksi-toiminta sai jatkoa Mikkelissä syksyllä 2022. Taide tutuksi 2-ryhmään ilmoittautui 12 osallistujaa ja syksyn mittaan mukaan tuli vielä muutama uusi innokas taiteilija. Myös syksyn Taide tutuksi-toiminta päättyi yhteiseen taidenäyttelyyn, joka järjestettiin Monikulttuurikeskus Mimosan tiloissa.

Osallistujat ovat kokeneet tulleensa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin ovat.

Taide tutuksi-toimintaan osallistuneiden palautteessa korostuu osallisuuden kokemuksen merkityksellisyys ja kohtaamiset, sekä kiitollisuus mahdollisuudesta päästä oppimaan uutta osaavassa ohjauksessa. Toiminta on myös lisännyt osallistujien yhdenvertaisuutta ja vahvistanut yhteisöllisyyttä sekä ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Osallistujat ovat kokeneet tulleensa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin ovat. Voimme siis tyytyväisenä todeta Taide tutuksi-toiminnalle asettamiemme tavoitteiden toteutuneen.

Taide tutuksi-toiminta jatkuu keväällä 2023 Mikkelissä ja Espoossa.

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi