Eduskunnan veistos

Boomeri on kiinni nykyajassa

Julkaistu 28.10.2021

Eläkeliitto oli tänään YK:n kuultavana Ihmisoikeuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa eduskunnassa. Kuulemiseen osallistui yhteensä 17 suomalaista ikääntyneitä edustavaa tahoa.

YK:n riippumaton ihmisoikeusasiantuntija iäkkäiden henkilöiden kaikista ihmisoikeuksista (UN independent expert of all human rights by older persons), Claudia Mahler, vastaanotti Eläkeliiton +60-barometrin mukaiset näkemykset siitä, mitkä ovat keskeisimmät iäkkäiden kokemat ongelmat Suomessa tällä hetkellä.

Claudia Mahlerin tapaamisen tarkoitus on koota mahdollisimman paljon tietoa ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien toteutumisesta Suomessa raporttiaan varten. Raportti tullaan luovuttamaan Suomen hallitukselle ja se on siis yksi tapa tuoda ongelmakohtia tai kehittämiskohteita keskusteluun arvovaltaiselta taholta.

+60-barometrimme tulosten perusteella esillä olivat ikääntyneiden ilmoittamat kolme keskeistä haastetta: nuoruuden liiallinen ihannointi yhteiskunnassa, lisääntyvä turvattomuus ja digitaalinen syrjäytyminen. Jaoimme nämä tulokset Mahlerin käyttöön hänen vaikuttamistyötään varten.

Kuuleminen osui aikaan, jossa julkisessa keskustellussa ja sosiaalisessa mediassa on havaittavissa eri ikäryhmien välistä vastakkainasettelua. Esimerkkinä testi eri ulostulojen joukosta: ”Nuori ja nykyajassa kiinni” on ”Lit! Et selvästi ole boomer, vaan nuori ja trendikäs.” (IS 25.10.2021) Tekstin mukaan siis muut kuin ”nuoret ja trendikkäät” eivät olisi ajanmukaisesti trendikkäitä ja kiinni nykyajassa.

Näin ei ole, Olemme kaikki kiinni nykyajassa, niin 1,5-vuotias kuin 95-vuotiaskin -ja kaikki omista lähtökohdistamme. Se millä tyylillä pukeutuu, minkälaiset kiinnostuksen kohteet, harrastukset tai toimintakyky ihmisellä on tai se millaiset hänen it-taitonsa ovat, eivät määritä sitä, onko ihminen nykyajassa kiinni vai ei.

Todellisuus ei ole ikäsidonnainen totuus. Siispä kaikkien eri ikäryhmien ehdot tulee arvottaa samanarvoisesti yhteisistä asioista puhuttaessa ja erityisesti niistä päätettäessä.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi