Kansanedustajaryhmät

Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja asumisen esteettömyyttä edistettävä

Eläkeliitto on yhdessä eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2020 talousarvioon.

Vaadimme toimia eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi mm. valtakunnallisesti sitovalla ohjelmalla, kansaneläkkeen indeksitarkistuksella sekä kotitalousvähennykseen aiottujen leikkausten perumisella. Vaadimme myös kohdennettuja loivennuksia eläkkeellä olevien menoihin, kuten maksukatot yhdistämällä sairastamiseen liittyviin kustannuksiin. Asuntopolitiikka on kehitettävä iäkkäiden näkökulmasta esteettömäksi.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi