Thumbnail

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan arvo yli 2 miljoonaa euroa

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on 1,6 miljoonaa euroa mukaan laskettuna vapaaehtoistoimintaan käytetyt talkootunnit.

Tämä selviää geronomeiksi äskettäin valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin Seinäjoen ammattikorkeakoululle tekemästä opinnäytetyöstä, joka esiteltiin tänään Seinäjoki-salilla. Edellä mainitun 1,6 miljoonan euron lisäksi opinnäytetutkimuksessa laskettiin tilastoimattomia vapaaehtoistunteja yli 1,1 miljoonan euron edestä. Eläkeliitto on tärkeä kolmannen sektorin toimija. Sen vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on verrattavissa Suomen suurimpiin järjestöihin. Eläkeliiton toiminnan sisältö on merkityksellistä myös vapaaehtoisille heidän psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa rakentajana.

 

Vapaaehtoistyö palkitsee

Tutkimuksesta saatiin tietoa myös piirin vapaaehtoistoimijoiden motiiveista, yhteisen tekemisen laajuudesta sekä osallistumisesta niin yksilön, yhdistyksen kuin piirinkin näkökulmista.

Tutkimuksen perusteella Etelä-Pohjanmaan piiri voi kiistatta osoittaa, että sen yhdistyksissä tehdään arvokasta yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisytyötä. Eläkeliiton vapaaehtoistoiminta on piirin yhdistyksissä esim. monimuotoista lähimmäisen auttamista ja tukemista sekä kiireetöntä läsnäoloa ja yhteisiä elämyksiä. Toimintamalleja on monia. Vapaaehtoistoiminta on ennen muuta vertaistukea, toisen ihmisen kohtaamista ja rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Päättäjien pitäisikin nykyistä paremmin huomioida tehty, kiistatta tuloksellinen työ, tarjoamalla esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa maksuttomia tiloja toimintaa varten.

 

Opinnäytetyö: Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitys

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö

Geronomin (AMK) tutkinto-ohjelma
Tekijät: Juha Hietaniemi ja Akseli Tuuri
Ohjaaja: Katariina Perttula

 

Lisätietoja:

Akseli Tuuri, akseli.tuuri@gmail.com tai puh. 044 2517899

Juha Hietaniemi, juhaiisakkihietaniemi@gmail.com tai puh. 044 330 12 22

Ulla Harju, Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri, puh. 050 414 66 99, ulla.harju@elakeliitto.fi