Eläkeliiton liittokokouksen kannanotto: Eläkejärjestelmän uudistamisen aika ei ole nyt

Eläkeliiton Sotkamoon kokoontunut liittokokous vaatii kannanotossaan maan hallitukselta malttia suunnitelmissaan uudistaa suomalaista eläkejärjestelmää. 

Liittokokous on erityisen huolissaan hallituksen suunnitelmista sisällyttää eläkejärjestelmään uusi sääntöperustainen vakautusmekanismi, joka toteutuessaan heikentää luottamusta eläkkeiden ostovoimaan. Sääntöpohjainen vakauttaja rajoittaisi toteutuessaan ansioeläkkeiden kohdalla myös eduskunnan päätösvaltaa, kun taas verorahoitteisten eläkkeiden kohdalla se säilyisi. Tämä johtaa eläkeläisten erilaiseen kohteluun. 

Julkista taloutta ei tule tasapainottaa eläkejärjestelmää heikentämällä

Eläkejärjestelmän tehtävänä on turvata kansalaisten toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden aikana työuran päätyttyä. Työeläkkeiden leikkaaminen pienentää julkisia tulovirtoja, lisää perusturvamenoja sekä ahdingossa olevien ikäihmisten lukumäärää. Liittokokous muistuttaa, että suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria. Huomattava osa suomalaisista eläkeläisistä sinnittelee pienituloisuuden rajalla jo tälläkin hetkellä. Yli neljännes naisista ja enemmän kuin joka viides miehistä sai eläkettä alle 1250 euroa br/kk vuonna 2023.

Eläkeläisten toimeentuloa on hallituksen päätöksillä leikattu eri tavoin kuluneen vuoden aikana. Kehysriihessä päätettiin eläkkeiden verotuksen uudesta kiristyksestä. Vähälle huomiolle jäi se, että eläkkeitä verotetaan jo tällä hetkellä enemmän kuin vastaavansuuruisia palkkatuloja. Eläkeläisten toimeentuloon iskevät myös päätökset arvonlisäverokantojen nostosta sekä terveys- ja sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset.

Ansioeläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa

Liittokokous korostaa, että suomalainen ansioeläkejärjestelmä on kansainvälisesti vertaillen hyvässä kunnossa. Kun tarkastellaan kokonaisuudessaan julkisten ja yksityisalojen eläkkeitä, ei työeläkejärjestelmän rahoituksessa ole vajetta. Eläkejärjestelmää on kehitetty vastuullisesti ja pitkäjänteisesti koko järjestelmän olemassaolon ajan – ja aina sen omista kehittämistarpeista lähtien. Eläkejärjestelmän tulevaisuudelle suurimman haasteen asettaa alentunut syntyvyys, jonka negatiivisia vaikutuksia lisääntynyt työperäinen maahanmuutto lieventää. Tarkoituksenmukainen keino turvata eläkejärjestelmän kestävyys on mahdollistaa suurempi riskinotto eläkerahastojen sijoitustoiminnassa. Myöskään maltillisia eläkemaksujen korotuksia ei tule pelätä.

Valtiontalouden kestävyysvaje on vakava haaste. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta on kuitenkin kestämätöntä, että tiukkaan valtiontalouteen vedoten heikennetään toimeentulon edellytyksiä niiltä kansalaisilta, joilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia parantaa taloudellista tilannettaan. 

Eläkejärjestelmää on kehitettävä mutta ratkaisut on tehtävä eläkejärjestelmän omista tarpeista käsin, sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta unohtamatta. Työeläkkeen tulee säilyä ansioiden mukaisena, etuusperusteisena, ennakoitavana, elinikäisenä sekä inflaatiolta suojattuna. Nyt tarvitaan malttia eläkejärjestelmän uudistamiseen.

 

Lisätiedot:

Raimo Ikonen                                          Anssi Kemppi
puheenjohtaja, Eläkeliitto ry                     toiminnanjohtaja, Eläkeliitto ry

p. 050 5599 179                                       p. 040 725 7143

Lataa tiedote (pdf)