Eurooppalainen ikäfoorumiu

Eläkeliitto edistää iäkkäiden oikeuksia eurooppalaisessa AGE Platform Europe-ikäfoorumissa

Eläkeliitto toimii AGE Platform Europe-nimisessä eurooppalaisessa verkostossa. Liiton puheenjohtaja Raimo Ikonen on eilen valittu AGE Platform Europe:n valtuuston varajäseneksi.

AGE Platform Europe on yli sadan eurooppalaisen voittoa tavoittelemattoman organisaation verkosto, jonka tarkoituksena on edistää yli 50-vuotiaiden kansalaisten asemaa Euroopan unionissa.

Verkoston tehtävä on edistää iäkkäiden elinolojen ja oikeuksia kansallisesti sekä EU:ssa. Verkosto lisää tietoisuutta iäkkäitä koskettavista asioista. Työtä tehdään monella eri politiikan alalla, sillä iäkkäitä koskevat asiat eivät pelkisty esimerkiksi vain sosiaalipoliittisiin kysymyksiin.

Keskeisiä asioita ovat syrjinnän torjunta, ikääntyneiden työntekijöiden työllistäminen, aktiivinen ikääntyminen, sosiaaliturva, eläkeuudistukset, yhteiskunnallinen osallisuus, terveys, ikääntyneiden kaltoinkohtelu, sukupolvien välinen solidaarisuus, tutkimus, julkisen liikenteen ja ympäristön saavutettavuus sekä uudet teknologiat. Verkosto saa rahoitusta Euroopan komission oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelmasta.

Eläkeliitto on mukana ihmisoikeustyöryhmässä (Human Rights Taskforce) sekä taloudellista osallisuutta edistävässä työryhmässä (Euro Retail Payment Board)

Keskeinen ajankohtainen työn kohde on iäkkäiden ihmisten oikeuksia turvaavan YK:n yleissopimuksen aikaansaaminen.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi