Eläkeliiton logo

Eläkeliitto: Kansaneläkettä maksettava ulkomaille jatkossakin

Eläkeliitto kritisoi pääministeri Orpon hallituksen lakiesitystä, jolla lakkautettaisiin kansaneläkkeen maksaminen ulkomaille. Hallituksen mukaan on muutoksen tarkoituksena on säästää julkisia menoja.

– Ne, joille kansaneläkettä tällä hetkellä maksetaan, ovat todella pienituloisia henkilöitä, joilla ei olemattoman työhistorian tai työkyvyttömyyden vuoksi ole kertynyt työeläketurvaa, Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi korostaa.

Kansaneläke on jo yli 30 vuotta ollut eläkevähenteinen eli suojaosan ylittävä osuus muista eläketuloista pienentää maksettavaa kansaneläkettä 50 sentillä jokaista muusta eläketulosta saatua euroa kohden. Olemattomalle huomiolle vaikutusarvioinnissa on jätetty lakimuutoksen vaikutukset pienituloisten eläkeläisten taloudelliseen asemaan.

– Tällä hetkellä kansaneläkettä saavat tuhannet suomalaiset, joiden toimeentulo on todella niukkaa, ja jotka selviytyäkseen taloudellisesti ovat muuttaneet toiseen, elinkustannuksiltaan matalampaan maahan. Jos nämä henkilöt nyt pakotetaan palaamaan Suomeen tällä lakimuutoksella, on syytä olettaa, että he joutuvat turvautumaan muuhun täydentävään sosiaaliturvaan selvitäkseen pienellä eläkkeellään Suomessa, Myös heidän lääkekulunsa ja muut terveydenhuollon kulunsa siirtyvät tällöin Suomen maksettavaksi. Hallituksen kaavailemat säästöt julkisiin menoihin saattavatkin jäädä suurelta osin haaveeksi,  Kemppi arvioi.

Lakimuutokselle on etsitty juridisia perusteita EU-lainsäädännöstä. Kansaneläkkeen on katsottu olevan EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukainen vähimmäisetuus, jota ei tarvitsisi näin ollen maksaa ulkomaille. Kansaneläke on kuitenkin laskettu eläkeläiselle siltä ajalta, kun hän on asunut Suomessa, ja lähtökohtaisesti sitä maksetaan hänen koko elämänsä ajan. Eläkeliitto katsoo, että kyseessä ei ole sosiaaliturvaetuuden yhden sovellettavan lain periaatteen mukainen ”oikeudettoman etuuden saaminen vapaan liikkuvuuden perusteella”.

– Kansaneläkeläinen on asumisensa perusteella pienen eläkkeensä ansainnut. Jos hän eläkkeensä turvin selviää paremmin toisessa EU-maassa, suotakoon se hänelle, Kemppi vetoaa.