Ikääntynyt nainen

Eläkeliitto muistuttaa: Oikeudenmukaisuus on pelkkiä eläkkeitä laajempi kysymys

Eläkeliitto vaatii älyllistä rehellisyyttä eläkekeskusteluun ja vastaa valtiovarainministeriön ylijohtajan Mikko Spolanderin näkemyksiin eläkeleikkausten tarpeesta (Taloussanomat 14.3.2023).

Oikeudenmukaisuudella ei esitettyjä muutostarpeita voi perustella. Arvoketju on ymmärrettävä myös taaksepäin.

Lakisääteisen järjestelmämme mukaan kukin työssäkäyvä ikäluokka rahoittaa itseään edeltävän ikäluokan eläkkeitä. Nyt eläkkeellä olevat sukupolvet ovat rahoittaneet heitä edeltävien eläkkeet. Eläkkeet on lainsäädännöllä määritelty omaisuudensuojan piiriin.

On vaarallista ja epätarkoituksenmukaista tehdä sukupolvien välisiä varallisuusvertailuja ainoastaan eläkkeitä tarkastellen. Maksussa olevien eläkkeiden leikkausta ei voi perustella logiikalla, jossa väitetään tämän päivän eläkeläisten ikään kuin elävän tulevien sukupolvien kustannuksella. Varallisuusvertailuja sukupolvien välillä tehtäessä on huomioitava kokonaishyvinvointi ja sosiaaliturvan kehitys.

Nykyiset eläkeläiset ovat rakentaneet monia hyvinvointivaltiomme etuisuuksia lapsilleen ilman, että he ovat niistä itse päässeet nauttimaan. Peruskoulu ja terveydenhuoltojärjestelmä synnytettiin 1970-luvulla. Tämän päivän eläkeläiset rahoittivat opintonsa lainalla ja perheen tuella. Lasten päivähoito-oikeus syntyi sekin vasta vuonna 1973. Siihen asti vanhemmat järjestivät lastenhoidon omin voimin isovanhempiin tukeutuen.

Suurin osa suomalaisten eläkkeistä ei ole suuria. Mediaanieläke vuonna 2021 oli 1559 euroa kuukaudessa bruttona. Tältä ryhmältä ei oikeudenmukaisuuden perusteella voi leikata säällistä, turvallisen ikääntymisen varmistavaa eläketurvaa. "Voidaan kysyä mitä tapahtuisi, jos tämän päivän eläkeläiset vaatisivat itselleen taloudellista kompensaatiota sillä, etteivät päässeet lastensa tavoin nauttimaan vaikkapa indeksiin sidotusta opintotuesta", Vuorisalo pohtii.

Ennen kuin perustelee muutostarpeita oikeudenmukaisuudella, täytyy paremmin miettiä mitä se on.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi