Thumbnail

Ikääntymisen huomioiminen tuo säästöjä

Julkaistu 11.1.2021

Suuresta osasta iäkkäiden ihmisten asioista päätetään suoraan kunnissa. Kannustamme ja koulutamme yhdistyksiämme vaikuttamaan vuonna 2021 pidettävissä kuntavaaleissa. Kannustamme yhdistystemme jäseniä myös itse asettumaan ehdolle vaaleissa.

Koska kuntavaaleilla vaikutetaan paikallisesti, myös vaaliteemat ovat ensisijaisesti paikallisia. Paikallisten aiheiden rinnalla Eläkeliitolla on kolme valtakunnallista vaaliteemaa.

Teemat perustuvat kolmeen yleisimpään epäkohtaan, joista missä tahansa päin Suomea liikkuessamme saamme palautetta.

Teemat ovat:

1 Turvaamme kotihoidon ja laitoshoivan saatavuuden ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaavan sisällön

2 Edistämme ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta- ja koulutuspalveluita sekä lisäämme maksuttomien kokoontumistilojen määrää

3 Vahvistamme vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä

Jos iäkkäiden hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitävät palvelut ylimääräisten kustannusten välttämiseksi laiminlyödään, vaihtoehtoisten kustannusten määrä on sitä korkeampi. Kustannukset muodostuvat lisääntyvästä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä, erikoissairaanhoidosta ja sekä iäkkäiden syrjäytymisestä. Eläkkeellä olevat kuluttajat kannattelevat kunnan taloudellista toimeliaisuutta.

Tulevilta kuntapäättäjiltä tarvitaan kaukonäköisyyttä sote-uudistuksen vuoksi. Esitettyjen hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen ja kunnallisten vanhusneuvostojen yhteen toimimimen on varmistettava.

Olemme päättäjien kanssa samalla puolella: emme veronmaksajina halua lisätä vältettävissä olevia kustannuksia.

Iäkkäät eivät ole julkisen talouden uhka tai kuluerä, vaan aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja oman elämänsä subjekteja. Päättäjien tehtävä on päätöksillään tehdä elinoloista sellaiset, että iäkkäillä on edellytykset hyvinvointiin.