Thumbnail

Ikääntyneiden toimeentulo, asuminen ja hoiva pantava hallitusohjelmassa kuntoon

Hallitusohjelmaneuvottelijat ovat saaneet Eläkeliiton hallitusohjelmatavoitteet. Eläkeliitto haluaa tulevan hallituksen vähentävän eläkeläisköyhyyttä valtakunnallisella ohjelmalla, kehittävän asuntopolitiikkaa ikääntyneiden tarpeita vastaavaksi ja parantamaan vanhusten hoivan laatua. On korkea aika peruuttaa kansaeläkeindeksin leikkaus ja jäädytys sekä parantaa pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa. Vuosittaiset sosiaali- ja terveydenhuollon, matkojen ja lääkeomavastuuosuuksien maksukatot tulee yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka taso vastaa yhden kuukauden takuueläkettä eli 785 euroa. Lisäksi lääkekattoa tulee korjata. Lääkekulujen ylittäessä lääkkeiden vuosittaisen omavastuuosuuden ei lääkekohtaista omavastuuosuutta tule enää periä lainkaan. Eläkeläisköyhyyden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet aiheuttavat julkiselle taloudelle kustannuksia, mutta ne myös lisäävät verotuloja ja vähentävät paineita muiden tulonsiirtojen käytölle. Lue hallitusohjelmatavoitteemme kokonaisuudessaan täältä:

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi