Thumbnail

Irene Vuorisalo aloittaa Eläkeliitossa vanhusasiamiehenä

Eläkeliittoon on valittu uuteen vanhusasiamiehen toimeen yhteiskuntatieteiden maisteri Irene Vuorisalo. Vanhusasiamiehen tehtäviin kuuluu eläkeläisten ja ikääntyneiden elämää, toimeentuloa ja osallisuutta koskevien epäkohtien esiin nostaminen.

- Ikäystävällisen Suomen rakentaminen vaatii oikeuksien valvontaa. Vanhusasiamies pystyy entistä paremmin pitämään eläkeläisten puolia ja nostamaan esiin epäkohtia, kertoo Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

Vanhusasiamiehenä 15.2.2019 aloittava Irene Vuorisalo on pitkän linjan ammattilainen sosiaali- ja terveyspoliittisessa vaikuttamistyössä. Ikääntyneiden äänen kuulumista Vuorisalo pitää erityisen tärkeänä, sillä kyseessä on suuri, mutta heterogeeninen väestöryhmä.

- Siihen nähden, miten valtavasta väestönosasta on kyse, siihen kuuluvien ihmisten tarpeet ja ääni eivät ole riittävästi esillä yhteiskunnallisessa ja hyvinvointipoliittisessa päätöksenteossa. Eläkeläisten erilaiset äänet on tuotava esiin silloin kun järjestelmää luodataan. Suomessa on huolestuttavan suuri joukko ihmisiä, joiden eläkkeelle siirtyminen ei ole myönteinen juttu vaan sosiaalinen riski, Vuorisalo toteaa.

Vuorisalo haluaisi eläkkeelle jääneiden ja ikääntyneiden näkökulmaa huomioitavaksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomattavasti nykyistä paremmin.

- Eläkkeellä olevien tarpeet eivät ole läpileikkaavana periaatteena eri hallinnonalojen sääntelyssä tai sääntelyn kehittämisessä. Ikäihmiset tulee nostaa yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiöön, Vuorisalo painottaa.