Thumbnail

Kaltoinkohdeltu iäkäs tai kaltoinkohdellun iäkkään ihmisen läheinen, vastaa kyselyymme!

Julkaistu 8.2.2021

Viimeksi päivitetty 26.4.2021

Iäkkäiden ihmisten kaltoinkohtelun tiedetään jäävän monin osin piiloon. Suomen palvelujärjestelmässä ei systemaattisesti tunnisteta iäkkäiden kokemaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa -eikä niihin puututa. Tämä ilmenee mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tuoreesta Vanhuspalvelujen tila -kuntakyselyn tuloksista.

Kaltoinkohtelu aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Siihen liittyy myös rikollisuutta. Kaltoinkohtelua ei tule sallia.

Kaltoinkohtelun näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää. Haluamme kerätä tietoa siitä, millaista iäkkäiden kaltoinkohtelu on kuinka ja kuinka yleistä se on.

 

Painamalla  t ä s t ä  pääset vastaamaan kyselyymme

 

Tuloksia käytetään avuksi vaikuttamistyössämme, jotta kaltoinkohteluun voidaan puuttua sen lopettamiseksi kokonaan. 

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, taloudellista hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä. Se voi olla oikeuksien rajoittamista tai loukkaamista sekä ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Emme kysy emmekä kerää henkilötietoja. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti. Kerromme tuloksista siten, ettei ketään vastaajaa voida tunnistaa.

Tiedäthän, että jos sinua tai läheistäsi kohdellaan kaltoin, apua voi saada tekemällä huoli-ilmoituksen. Ilmoitus tehdään kaupungin tai kunnan sosiaalitoimeen joko verkossa tai soittamalla. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Myös Nolla-linja (maksuton puhelin 0800 005 005, https://www.nollalinja.fi/) ja Suvanto ry https://www.suvantory.fi/ tarjoavat apua. Jos olet akuutissa hädässä, soita hätänumeroon 112.

Kysely on avoinna 11.4.2021 asti.

Lisätiedot: Irene Vuorisalo, vanhusasiamies, Eläkeliitto ry irene.vuorisalo@elakeliitto.fi

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi