Thumbnail

Kannanotto: Eläkeläisjärjestöt: Ikääntyneet vahvasti mukaan Sote-uudistukseen

Julkaistu 1.10.2020

Sote-uudistusta perustellaan osin väestön ikääntymisen asettamilla haasteilla. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU vaatii, että Ikäihmisille tärkeiden asioiden on näyttävä myös käytännössä sote-maakuntauudistuksen edetessä. Järjestöt muistuttavat myös, että uudistus ei yksin riitä ratkaisemaan eriarvoisuutta palveluiden edessä. Sen täydennykseksi tarvitaan muuta lainsäädäntöä, jolla poistetaan ihmisten taloudellisesta asemasta, sosiaalisesta taustasta sekä asuinpaikasta johtuvaa eriarvoisuutta. 

Jokaisessa sote-maakunnassa on jatkettava niitä hyviä palveluita ja käytäntöjä, jotka kunkin alueen kunnat ovat jo ottaneet käyttöönsä. Resursseja tulee suunnata myös kaikkien ikääntyneiden hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaan, koti- ja omaishoitoon sekä sote-palveluiden laadun valvontaan.  

Lue koko kannanotto