Thumbnail

Kansanedustajaehdokkaat kannattavat eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa

Kansanedustajaehdokkaille lähetetyn kyselyn vastaajista 85 prosenttia on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään tasokorotuksia kansaneläkkeeseen. Vastaajista 43 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 42 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.

Tutkimuksessa selvitettiin ehdokkaiden suhtautumista eläkeläisjärjestöjen ehdotukseen myös ikäryhmittäin. Myös nuoremmassa ikäryhmässä (18-35-vuotiaat) kaksi kolmasosaa vastaajista kannatti eläkeläisköyhyyden vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa. Nuorista ehdokkaista 27 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 39 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.

Kansanedustajaehdokkaiden näkemykset tukevat Eläkeliiton, Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n vaatimusta siitä, että eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma tulee kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan. Järjestöt muistuttavat, että tilastokeskuksen 1.3.2019 julkaistun tilaston mukaan lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkeläisten ryhmässä, jossa heitä on peräti 194 000. Edelliseen, vuoden 2017 tilastoon verrattuna pienituloisten eläkeläisten määrä on noussut 20 000 henkilöllä.

Kyselyssä selvitettiin myös kansanedustajaehdokkaiden suhtautumista kotitalousvähennyksen uudistamiseen siten, että pienituloisilla eläkeläisilläkin olisi mahdollisuus vähennysten käyttöön. Vastaajista 81 prosenttia kannatti järjestelmän uudistamista. Tällä hetkellä noin 12 000 euroa vuodessa ansaitsevilla eläkkeensaajilla ei ole mahdollisuutta kotitalousvähennyksen käyttöön, sillä vähennys tehdään maksetusta verosta. Kotitalousvähennys on nykyisenlaisena tukimuotona hyvätuloisten tuki ja on ehdottoman tärkeää, että myös pienituloiset pääsevät tuen piiriin ensi vaalikaudella.

Kyselyn toteutti Aula Research Oy Eläkeliiton, Eläkeläiset ry:n ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n toimeksiannosta. Otos kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin 11.1.-27.1.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 415 ehdokasta, vastausprosentiksi muodostui näin 42 %.

Lisätietoja:

Eläkeliitto ry, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, p. 040 725 7143, anssi.kemppi@elakeliitto.fi

Eläkeläiset ry, toiminnanjohtaja Jan Koskimies, p. 040 747 0776, jan.koskimies@elakelaiset.fi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, toiminnanjohtaja Timo Kokko, p. 050 441 3830, timo.kokko@elakkeensaajat.fi

Logot Eläkeliitto Eläkeläiset EKL

 

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi