Thumbnail

Kelan taksikilpailutuksen ongelmat korjattava pikaisesti

Eläkeliiton liittovaltuuston kannanotto

Eläkeliiton liittovaltuusto yhtyy kannanotossaan liiton jäsenpiirien esittämään huoleen ja vaatii pikaisia toimia taksiliikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sairausvakuutuslain mukaisten Kansaneläkelaitoksen järjestämien kuljetuspalveluiden ongelmat ovat vaikeuttaneet kansalaisten terveyspalveluiden käyttöä. Saamatta jääneiden taksikyytien takia kansalaiset ovat jääneet ilman tarvitsemiaan lääkärinvastaanottoja ja muita terveydenhuollon palveluita.

Kansaneläkelaitos on viime kuukausina lukuisia kertoja vakuuttanut taksipalveluiden ongelmista valittaneille kansalaisille, että ongelmat ovat ratkenneet. Tästä huolimatta saamme jatkuvasti yhteydenottoja piireistämme ja yhdistyksistämme, että ikäihmiset jäävät edelleen ilman heille myönnettyjä lakisääteisiä kuljetuspalveluita.

Liittovaltuusto muistuttaa, että sairausvakuutuslain mukaiset taksikyydit ovat elintärkeä osa kansalaisten terveydenhuollon palveluketjua. Perustuslaki turvaa kansalaisille oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. On kohtuutonta, mikäli kansalaisten tarvitsema hoitotoimenpide peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia. Muistutamme, että taksikyydin ongelmista aiheutuva dialyysi- tai sädehoidon peruuntuminen keskussairaalassa voi aiheuttaa jopa potilaan henkeä uhkaavan vaaratilanteen.  Jokainen epäonnistunut tai ajamatta jäänyt kuljetus tai vastaamaton tilauspuhelu on liikaa.

Lisätietoja:
Eläkeliitto ry,
liittohallituksen puheenjohtaja Raimo Ikonen p. 050 5599 179
Eläkeliitto ry,
toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, p. 040 725 7143