KIINTEISTÖ1

Kiinteistöverotusta aiotaan uudistaa - kerro mitä mieltä sinä olet vastaamalla kyselyymme

20.2.2024

 

Olemme avanneet kiinteistöveron uudistamista koskevan kyselyn, johon toivomme vastauksia yli 60-vuotiailta eläkeläisiltä. 

Kyselyn taustalla on valtiovarainministeriössä parhaillaan valmisteilla oleva rakenteellinen kiinteistöverouudistus, jolla ministeriö haluaa uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet ”vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa ja alueellisia hintaeroja”. 

Kiinteistövero vaikuttaa ihmisen asumismenoihin asumismuodosta riippumatta, niin omassa kodissa kuin vuokralla asumiseenkin ja yhtä lailla omakotitalossa tai kerrostalossa asumiseen.

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Vero voi perustua pelkkään maaomistukseen, rakennuksiin tai näiden yhdistelmään. Yleensä veron suuruus määräytyy kiinteistöomaisuuden verotusarvon eli veroviranomaisen määrittämän arvon mukaan. 

Nykyhetkellä rakennuksen sijainti ei vaikuta verotusarvoon. Kiinteistöveron perusteet ovat tälle hetkellä samat koko maassa.

Vireillä olevan uudistuksen mukaan jatkossa verottaja keräisi Maanmittauslaitoksen kauppahintatiedoista ja muista tiedoista johdetut aluekohtaiset keskimääräiset ja vuosittain päivitettävät kiinteistöjen kauppahinnat ja määrittäisi verotusarvot niiden perusteella alueellisesti. Tämän vuoksi maapohjan verotusarvot eri laskelmien mukaan moninkertaistuisivat monin paikoin, arviolta suurimmillaan jopa kymmenkertaiseksi.

Jatkossa yksittäiset suuret kiinteistökaupat voisivat siten nostaa täysin sattumanvaraisesti jonkin alueen maapohjan verotusarvoa. Seurauksena tästä esimerkiksi muutaman sadan metrin päässä, mutta toisella postinumeroalueella asuva naapuri voisi selvitä merkittävästi pienemmällä kiinteistöverolla kuin toinen kiinteistön omistaja, jonka postinumeroalueella yksittäiset kiinteistökaupat ovat valtiovarainministeriön suunnitteleman veronmääräytymisperusteen mukaan nostamassa kiinteistöveroa. 

Siten toisistaan lähietäisyydellä olevat kotitaloudet voisivat joutua maksamaan räikeästi eri suuruista kiinteistöveroa täsmälleen samanlaisesta kiinteistöstä. Se ei olisi yhdenvertaista eikä oikeudenmukaiselta.

Eläkeliitto tähdentää, että kiinteistö on eläkeläiselle oma koti, jossa asutaan. Koti, jossa asuu, ei ole eläkeläiselle tuottavaa omaisuutta. Omasta kodista ei ole tuloja, joilla isot kiinteistöveron korotukset voisi ”kuitata”. 

Kerrostaloissa ja vuokralla asuvien eläkeläisten kohdalla kiinteistöveron korotus nostaisi yhtiövastiketta tai vuokraa.

Eläkeliitto pitää huolestuttavana sitä, että pahimmillaan valtiovarainministeriön ajama uudistus voi vakavimmillaan johtaa myös ikääntyneiden kotien pakkomyynteihin. Tällainen uudistus on torjuttava.

Vastaa kyselyyn

Ellei linkki aukea, niin kopioi linkki selaimeen. Kyselyyn voi vasta 6.3 asti. 

Kyselyyn vastaamisesta on merkittävä apu vaikuttamistyössämme. Kiitos jo etukäteen, jos pystyt vastaamaan!

Vastaaminen on luottamuksellista. Kyselyssä ei kysytä vastaajan henkilötietoja tai nimeä, ainoastaan näkemyksiä. Vastaukset eivät ole yhdistettävissä vastaajaan henkilönä.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi