Thumbnail

Koirista apua ikäihmisten kuntoutukseen

Eläkeliitto, Koskelan monipuolinen palvelukeskus ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyön tukena ry ovat kääntäneet uuden sivun koirien hyödyntämisessä ikäihmisten kuntoutuksen ja hoivan tukena pilotoimalla alan koulutusta.

- Tavoitteena on tuoda vastapainoa vanhustenhuollon tehostamistoimenpiteille ja huolestuttaville uutisille vanhustenhuollon tilasta, kertoo Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

Syksyn aikana käynnistynyt koira-avusteisen hoivan pilottikurssi on suunnattu jo aiemmin työssään omaa koiraansa hyödyntäneille potilastyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa. Koulutusta kehitetään kurssilaisilta saadun palautteen sekä asiakkaiden vointia ja kuntoutusta seuraavien mittareiden avulla. Pilotin perusteella kerätään aineistoa myös Turun yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa tutkitaan koira-avusteisen toiminnan mitattavia vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin.

- Meillä on jo paljon hyviä kokemuksia koirien ja muiden eläinten positiivisista vaikutuksista asiakkaiden hyvinvointiin vuodesta 2010 lähtien. Olemme käyttäneet eläimiä hoito- ja kuntoutustilanteissa niillä asiakkailla, jotka hyötyvät siitä. Esimerkiksi jotkut vanhukset eivät suostu ulkoilemaan tai tekemään kuntouttavia harjoitteita, mutta koira motivoi tekemiseen ihan eri tavoin. Haluamme, että koira-avusteisesta toiminnasta tulee tavoitteellista ja vaikuttavaa, kertoo Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Anneli Wallden.

Olennaista koira-avusteisen hoivan kehittämisessä on tavoitteellisuus. Koiran käytöllä tulee olla selkeitä vaikutuksia asiakkaan mielialaan ja aktiivisuuteen. Koiraa voi hyödyntää esimerkiksi tasapainoharjoitteissa, liikkumisen tukena, lihasvoiman ja kehon hahmottamisen kehittämisessä ja kivunhallinnassa. Eläin voi olla avuksi myös saattohoidossa rauhoittamassa ja tuomassa miellyttäviä kokemuksia.

Koiran käytön tulee olla aina turvallista ja eettistä sekä eläimen että asiakkaan näkökulmasta. Koiraa ei voi hyödyntää allergisen tai koiraa pelkäävän asiakkaan kanssa, ja vastuu turvallisuudesta on aina koiran ohjaajalla.

- Koiran käytön vaikuttavuutta asiakkaan toimintakykyyn arvioidaan RAI-mittaristolla myös tämän pilotin yhteydessä. Koirasta tulee olla aina jotain lisähyötyä asiakkaalle, sitä ei tuoda tilanteeseen huvin vuoksi. Koira on ammattilaisen tukena toimiva lisä, tapa saavuttaa jokin tulos, jota ei muuten saavutettaisi, tähdentää Eläkeliiton puolelta kurssia vetävä Nona Borgström.

Pilottikurssin jälkeen tarkoituksena on kehittää syventävää koulutusta, jotta sisällöt saataisiin käyttöön myös muualla Suomessa.

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi