Post-it-lappu ja lamppu ilmoitustaululla

Koronalta suojautuminen ja yhdistystoiminta

Julkaistu 1.6.2020

THL antoi 19.5. uudet ohjeet yli 70-vuotiaille koronavirukselta suojautumiseen. Mitä ohjeet tarkoittavat Eläkeliiton yhdistysten toiminnan kannalta?

THL muistuttaa, että erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. THL kiinnittää uusissa ohjeissa erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti ja näin löytää keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää myös poikkeusoloissa. Aktiivisuus ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö pitää yllä ikääntyvän hyvinvointia ja toimintakykyä.

Monille eläkeläisille keskeisen ja läheisen ihmissuhteen muodostavat toiset eläkeläiset, joita tavataan eläkeläisyhdistyksen eri toiminnoissa. Eläkeliiton, liiton piirien sekä yhdistysten kaikki toiminta on ollut viruspandemian takia keskeytyksissä maaliskuun puolivälistä alkaen. Mitä THL:n uudet ohjeet tarkoittavat yhdistystoiminnan kannalta?


Eläkeliitto muistuttaa, että jokainen kansalainen vastaa itse omasta terveydestään ja näiden ohjeiden huolellisesta noudattamisesta. Ohjeissa on monia hyviä asioita myös eläkeläisten yhteistoiminnan näkökulmasta. Ulkona tapahtuva toiminta (esim liikunta, musisointi, muu kulttuuritoiminta ym) on nyt mahdollista, mutta on kuitenkin tärkeää huolehtia riittävästä etäisyydestä toisiin ihmisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että monia Eläkeliitonkin ohjelmassa olevia liikuntamuotoja voi pikkuhiljaa alkaa harrastaa – näitä ohjeita ja viranomaisten kokoontumisrajoituksia noudattaen. Sauvakävely, Mölkky, petanque ja golf ovat esimerkkejä kesäisistä urheilulajeista, joiden harrastaminen on turvaetäisyyksiä noudatten mahdollista nyt myös yli 70-vuotiaille. Yhdistysten pelimanniryhmät ja tarinatuvat voivat myös miettiä, miten ne voisivat kokeilla ulkona kokoontumista.

Myös Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan kannalta uudet ohjeet antavat mahdollisuuden palata varovasti toimintaan. Useat yhdistykset ja niiden sitoutuneet vapaaehtoiset ovatkin jo koko kevään ajan antaneet asiointiapua ja muuta tukea koteihinsa eristäytyneille iäkkäämmille asukkaille.  Haastamme jäsenemme toimimaan teemalla ”kutsu ystävä ulos”. Tällainen vapaaehtoistoiminta on mahdollista, kunhan muistaa huomioida varotoimenpiteet eli hygienian ja riittävän varoetäisyyden viranomaisten ohjeiden mukaan.

Yhdistysten hallitusten kannattaa nyt kokoontua pohtimaan miten toimintaa voisi jälleen varovasti käynnistää em. ohjeiden ja viranomaisten asettamien rajoitusten puitteissa. Muistutamme, että myös 1.6. jälkeen Suomessa on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 50 hengen kokoukset ja kokoontumiset on kielletty.


Pyydämme yhdistyksiä ilmoittamaan Eläkeliittoon, miten ja millaista ulkona tapahtuvaa yhteistoimintaa on käynnistymässä. Asiasta voi laittaa viestiä Sointu Kalliolle, sointu.kallio(at)elakeliitto.fi.

THL:n ohjeita yli 70-vuotiaille:


Kun toimit näiden ohjeiden mukaan, vähennät riskiä saada koronavirustartunta.

 • Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi
 • Pidä yhteyttä läheisiisi, mutta vältä lähikontakteja muiden ihmisten kanssa
 • Jos tapaat jonkun kasvotusten, pidä huolta kahden metrin turvavälistä
 • Kun hoidat kauppa- ja apteekkiasioita tai käyt terveyskeskuksessa
  • huolehdi käsihygieniasta ja pidä vähintään 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin
  • vältä asiointia ruuhka-aikaan ja pitempiaikaista oleskelua kaupoissa
 • Pyydä kotikunnaltasi tarvittaessa apua esimerkiksi ruoan hankintaan ja apteekkiasioihin
 • Voit myös valtuuttaa toisen henkilön hakemaan reseptilääkkeesi puolestasi 
 • Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, vältä kontakteja muihin ihmisiin ja ota yhteys lääkäriin 
 • Hakeudu hoitajan tai lääkärin vastaanotolle, jos sairastut tai sinulla on pitkäaikaissairaus, joka vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.
 • Huom! Hengitystieoireisena meneminen ikäihmisten luokse kylään tai hoivakoteihin vierailulle on kielletty.
 • Lisätietoa koronaviruksesta saa myös puhelimitse numerosta 0295 535 535. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.
 •  

Linkki THL:n sivuille