Lipunmyynti suljettu

Liikenteen esteettömyysvisioon on lisättävä perinteisten asiointikanavien ylläpito

Valtiollisen Liikenne12 -suunnitelman mukaan tavoite on, että sujuva matkustaminen on mahdollista aivan jokaiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Eläkeliitolta lausuntoa liikenteen esteettömyyttä koskevan vision luonnoksesta. Liikenteen esteettömyysvisio on, että kaikki voivat suunnitella ja toteuttaa haluamansa matkan sujuvasti, turvallisesti ja itsenäisesti.

Jotta visio vastaisi Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita sekä vision omia tavoitteita, on visioon lisättävä perinteisten asiointikanavien säilyttäminen ja niiden lisääminen, vaatii Eläkeliitto liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa.

Suunnitelman mukaan valtio määrittelee yhteistyössä muiden toimijoiden, erityisesti eri väestöryhmien, kanssa tavoitetilan liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja liikenteen digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle.

Esteettömällä matkaketjulla tarkoitetaan sitä, matkaketju on myös saavutettava. Palvelu on kaikille saavutettava, kun se on saatavilla eri kanavien kautta mukaan luettuna kasvokkain neuvonta ja asiointi sekä puhelinpalvelu. Toistamme edelleen näkemyksemme siitä, että lisäksi visiossa tulee huomioida kaikki ne ihmiset, jotka eivät käytä digitaalista teknologiaa.

Matkaketju sisältää esimerkiksi lipun oston ja reittien tarkasteluun liittyvän valmistautumisen, mahdollisten pysäköintijärjestelmien esteettömyyden, kävelymatkan esimerkiksi bussipysäkille, bussimatkan, vaihdon esimerkiksi junaan solmupisteessä, junamatkan sekä juna-asemalta lopulliseen määränpäähän kuljetun matkan. Matkan aikana tarvitaan myös erilaista matkatietoa. Koko ketjun on onnistuttava myös ilman digitaalista teknologiaa.

Saavutettavuutta tulisi parantaa vastamaan perinteisistä asiointikanavista riippuvaisten ihmisten tarpeita. Tätä varten visioon tarvitaan selkeä kirjaus siitä, että perinteiset asiointikanavat on säilytettävä digitaalisten rinnalla.  Samoin niiden saatavuutta on nykyisestään lisättävä.

Eläkeliitto esittää myös, että esteettömän matkaketjun osaksi on lisättävä taksiliikenne. Takseilla ei ajeta pelkästään irrallisia lyhyitä matkoja, vaan taksit muodostavat elimellisen osan liikenneketjuja. Usein taksi on se kulkuväline, jolla matka alkaa ja päättyy, vaikka matkan aikana siirryttäisiinkin pidempiä etäisyyksiä junalla, bussilla tai lentokoneella.

Kun kuka tahansa voi tarjota taksipalveluita, mutta viranomainen ei enää määrää taksiluvan haltijalle päivystysvelvollisuutta, on iso osa Suomesta käytännössä pudonnut katveeseen. Joukkoliikennettä ei ole riittävästi eikä nyt ole enää todellisia mahdollisuuksia edes rahallakaan saada itselleen taksikyytiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa vision syksyllä 2023. Vuoden 2024 aikana ministeriön on tarkoitus työstää toimenpiteitä vision tavoitteiden edistämiseksi.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi