Post-it-lappu ja lamppu ilmoitustaululla

Osallistu kyselyyn jaetun päätöksenteon käytännöistä terveydenhuollossa

Eläkeliitto on mukana välittämässä tietoa oheisesta Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jossa selvitetään ns. jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollossa.

Tutkimusteema on tärkeä myös Eläkeliitolle, jonka yksi vaikuttamistyön teema on eläkeläisten osallisuus heitä itseään koskevissa asioissa.

Oheisesta tutkijoiden saatekirjeestä saat lisätietoa tutkimuksesta. Eläkeliitto ei luovuta jäsentemme yhteystietoja tutkijoille vaan välitämme ainoastaan tutkijoiden pyynnön jäsenkunnallemme.

-- 

Osallistu nyt Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopistoon koordinoimaan tutkimukseen, jossa selvitetään jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollossa sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat jaetun päätöksenteon tilanteisiin. Osallistumalla voit merkittävästi vaikuttaa potilaan osallisuuden ja hoitoa koskevan päätöksenteon kehittämiseen.

Tutkimus on osa (Suomen Akateemisen Strategisen neuvoston rahoittamaa) PROSHADE-hanketta, jossa tutkitaan taloudellisen ja potilaiden tuottaman tiedon käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa. Hankkeessa tutkitaan myös potilaan terveyden lukutaitoa ja jaetun päätöksenteon käytäntöjä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä. Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta www.proshade.fi.

https://link.webropolsurveys.com/S/CCDCC81D0BCCB036