Thumbnail

Pienet eläkkeet ajavat vanhuuseläkeläiset töihin - verotusta ei voi kiristää

Eläkkeisiin kohdistuva toinen perättäinen palkkatuloja suurempi indeksitarkistus ei ole peruste eläkkeiden verotuksen kiristämiselle. Kolmasosan bruttoeläke jää alle 1250 e/kk mediaanieläkkeen ollessa 1614 e/br/kk. Suuri osa ihmisistä taiteilee niukan eläkkeen varassa kymmeniäkin vuosia. Indeksit nostavat eläkettä vasta takautuvasti -ja sitä paremmin mitä suurempi henkilön eläke on.

Pitemmällä aikavälillä palkat ovat nousseet merkittävästi eläkkeitä nopeammin. Siinä missä työeläkeindeksi nousi vuosina 1995–2022 noin 57 %, ansiotasoindeksi nousi lähes 115 %. Reaalinen nousu palkoissa on ollut 38 % ja eläkkeissä vain 1%:n.

Eläkkeiden verotus on palkkatuloa kireämpää niissä tuloluokissa, joissa suuri osa suomalaisten eläkkeistä on. Yli 3000 euron bruttoeläkkeitä oli vuonna 2022 vain 10 % kaikista eläkkeistä. Kun suurien palkkatulojen verotus tulee jatkossa kevenemään, suurten eläkkeiden ei verotusta ei helpoteta.

Työeläkevakuutusyhtiö Elon kyselyn mukaan yhä useampi vanhuuseläkeläinen joutuu tekemään töitä sen vuoksi, ettei eläke riitä elämiseen. Motiivina on myös huolenpito omista aikuisista lapsista. Eläkeliiton selvityksen mukaan 20 % vanhuuseläkeläisistä tekee töitä sen vuoksi, että he tukevat omia lapsiaan ja lapsenlapsiaan taloudellisesti.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi