Thumbnail

Uudet digitaaliset mediat vaativat uudenlaisia mediataitoja

Törmäsin taannoin Tilastokeskuksen julkaisemaan kyselytutkimukseen, joka selvitti suomalaisten vapaa-ajan viettoa. Näyttää siltä, että erityisesti viimeisen 15 vuoden aikana vapaa-ajan viettomme tavat ovat muuttuneet voimakkaasti. Netti ja sosiaalisen median palvelut saattavat olla tähän suuri syy. Suomalaiset lukevat vähemmän kuin kenties koskaan aiemmin.

Vuonna 1991 lähes yhdeksän kymmenestä yli 15-vuotiaasta kertoi lukevansa päivittäin sanomalehtiä, mutta 2017 enää kuusi kymmenestä. Lähes kaikki käyttävät nettiä, ja joka toinen käy sosiaalisessa mediassa monta kertaa päivässä. 

Aktiivisempia lukijoita löytyy vielä vanhemmista ikäluokista mutta myös yli 65-vuotiaiden suomalaisten sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Tänä päivänä sadattuhannet eläkeläiset solmivat virtuaalisia yhteisöjä Facebookissa ja muissa digitaalisissa medioissa.

Sosiaalisen median kautta median on sanottu demokratisoituneen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa meistä voi ryhtyä itse tuottamiensa uutisten julkaisijaksi ja levittäjäksi. Omat mielipiteet on helppo levittää jopa tuhansille ihmisille nappia painamalla.
Tämän kehityksen kääntöpuoli on se, että tiedonvälityksen luotettavuus on kärsinyt. Valeuutinen on termi, josta emme olleet kuulleetkaan vielä vuosikymmen sitten.

Tämän päivän eläkeläisillä on yhä paremmat tietotekniset taidot mutta niiden lisäksi tarvitaan medialukutaitoa. Vaikeasti tulkittavassa Internetin nopeatempoisessa uutisvirrassa on medialukutaidosta tullut tärkeä kansalaistaito. Medialukutaito on kykyä lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottamien merkitysten taakse sekä suodattaa ja arvioida tietoa. 

Meidän jokaisen on tärkeätä ymmärtää eri julkaisukanavista lukemiemme viestien perimmäinen tarkoitus.

Suomessa tuotetaan medialukutaitoa kehittäviä aineistoja mutta ne on pääsääntöisesti suunnattu lapsille, jotka lukemaan opittuaan siirtyvät Internetin ja sosiaalisen median käyttäjiksi. Eläkeläisten ja ikääntyneiden suomalaisten medialukutaidosta ei tähän saakka ole juuri oltu kiinnostuneita. Tätä puutetta korjaa osaltaan Eläkeliiton medialukutaidon ja mediakasvatuksen kehittämishanke Netikäs, joka haluaa haastaa eläkeläislukijatkin miettimään sitä, onko meille tarjottu informaatio puolueetonta vai pyritäänkö sillä vaikuttamaan mielipiteisiimme ja henkilökohtaisiin valintoihimme? 

Tämä tarkoittaa sitä, että tätäkään pääkirjoitusta ei pidä ottaa vastaan absoluuttisena totuutena, vaan yhtenä mielipiteenä muiden joukossa. Uudet mediataidot kuuluvat myös eläkeläisille. 

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi