Thumbnail

Uusi ja erilainen tulevaisuus odottaa juhlivaa Eläkeliittoa

Julkaistu 13.2.2020

Eläkeliiton toiminnassa saavutetaan tänä vuonna merkittävä virstanpylväs, kun liiton perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Kuluneiden viiden vuosikymmenen aikana liiton toimintaan on ehtinyt osallistua useita eläkeläissukupolvia. Jokainen niistä on jättänyt oman jälkensä järjestöömme ja auttanut sitä kasvamaan Suomen suurimmaksi eläkeläisjärjestöksi ja yhdeksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä.

Liitto syntyi halusta eläkeläisten taloudellisen aseman kohentamiseksi sekä ikäihmisten itsetunnon ja ihmisarvon vahvistamiseksi. Suomi on tänä päivänä monella mittarilla mitattuna tyystin erilainen maa kuin liiton perustamisen aikoihin. Eläkeläisten taloudellinen asema on tänään korkeampi kuin koskaan aikaisemmin.

Kaikki eläkeläiset eivät kuitenkaan ole päässeet riittävällä tavalla osallisiksi hyvinvoinnin hedelmistä. Suomen 100 000 takuueläkeläistä ja lähes 200 000 köyhyysrajalla elävää eläkeläistä tarvitsevat edelleen puolestapuhujaa. Toisaalta työeläkkeen saajat kokevat työeläkeindeksin nykyisen määräytymisperusteen epäoikeudenmukaiseksi.

Sosiaali- terveydenhuollon asiakkaina eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavat lääkekustannusten omavastuut ja muut asiakasmaksut, jotka rasittavat monien eläkeläisten kukkaroa kohtuuttomasti. Liitolla riittää siis tulevinakin vuosina työtä eläkeläisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Vaikuttamistyön lisäksi haluan näin juhlavuonna nostaa esiin yhdistyksissämme järjestettävän monipuolisen vapaaehtois-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan, jotka keräävät vuosittain kymmeniä tuhansia osallistujia. Tätä toimintaa kelpaa esitellä myös liiton 50-vuotisjuhlassa helmikuussa.

Liitto tuntee vastuunsa ja reagoi myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luontoliikunnallisella puiden-istutushaasteella haluamme saada jäsenemme mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Juhlahumusta huolimatta kannattaa kuitenkin muistaa, että – kuten sananlasku sanoo – vain muutos on pysyvää auringon alla. Järjestömme on joka päivä lunastettava uusien eläkeläissukupolvien odotukset, jotka saattavat poiketa huomattavastikin siitä, mihin olemme tottuneet. Aseman säilyttäminen ja sen vahvistaminen vaatii liitolta, sen jäsenpiireiltä ja -yhdistyksiltä valmiutta toiminnan uudistamiseen. Tulevien eläkeläisten kiinnostuksen kohteet ovat aiempaa pirstaloituneempia. Uudet jäsenet ovat siis murusina maailmalla ja heidän tavoittamisensa vaatii uusia – myös digitaalisia – keinoja ja kanavia.

Nyt on kuitenkin juhlan aika. 50-vuotias järjestömme on sopivasti kokenut, uusiin haasteisiin halukas ja historiastaan oppia ammentanut kaikille avoin eläkeläisjärjestö. Pidetään siitä kiinni tulevaisuudessakin. Onnea Eläkeliitto! Yhdessä kohti juhlavuotta – sukupolvien ketjussa.

Anssi Kemppi
päätoimittaja
Eläkeliiton
toiminnanjohtaja