Thumbnail

Uusi julkaisu tuo parannusta ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon laatuun

Yhteinen toimialaliitto YTL on julkaissut ylikansallisen, suositusluontoisen julkaisun, jossa on luotu yhdenmukaisia välineitä ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon laadun varmistamiseen ja seuraamiseen. 

Eläkeliitto on ollut vuodesta 2019 mukana YTL:n Vanhuspalvelut-standardisointiryhmässä ja on osallistunut aktiivisesti julkaisutyöhön. Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo korostaa Eläkeliiton edellyttävän, että jokainen ikäihminen saa omien tarpeidensa mukaista, laadukasta ja ihmisarvoista hoitoa ja palvelua.

–Julkaisu on väline koko Euroopan laajuisesti yhdenmukaisen laadukkaan palvelun ja hoidon tuottamiseen. Se ei sulje pois sitä, mitä Suomessa on linjattu potilas- ja asiakasturvallisuudesta tai säädetty vanhusten hoivan laadusta. Julkaisu varmistaa osaltaan ikäihmisten oikeuksien toteutumista Suomessa, Vuorisalo toteaa.

 

Lue YTL:n tiedote julkaisusta