gerec1

Uusi valtakunnallinen tutkimus ikääntyvien hyvinvoinnista

Tampereen yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus toteuttaa vuodenvaihteen tienoilla kyselytutkimuksen ikääntyvien hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä. Kaikkiaan 5000 iältään 65–84-vuotiasta eri puolilla Suomea saa kirjeen, jossa heitä pyydetään vastaamaan mukana tulevaan kyselyyn.

Kysymykset koskevat vastaajien elämäntilannetta, elämän tärkeitä asioita ja tulevaisuudensuunnitelmia, sekä myös heidän mielipiteitään suomalaisesta yhteiskunnasta ikääntyvän ihmisen kannalta. Palvelujen kehittämistarpeistakin kysytään.

Ikääntyvien ääni ei kuulu tarpeeksi hyvin yhteiskunnallisissa ja hyvinvoinnin kysymyksissä, sanoo tutkimuksen johtaja, gerontologian professori Marja Jylhä. Monet kyselytutkimukset jättävät ikääntyneet ihmiset kokonaan ulkopuolelle. Heidät saatetaan nähdä vain avun tarvitsijoina, vaikka useimmat seitsemän- kahdeksankymppiset ovat tavallisia, aktiivisia ja itsenäisiä kansalaisia, joilla on asioista perustellut mielipiteet.

Tällä tutkimuksella halutaan kuulla ja tuoda näitä näkemyksiä julkisuuteen. Kohderyhmä on moninainen joukko ja yksi tärkeä tavoite onkin tuoda esille tätä moninaisuutta, hankkeesta sanotaan. Jotkut ovat vielä työelämässä, jotkut toimivat omaishoitajina tai muussa vapaaehtoistyössä, jotkut taas saavat itse kotihoitajan tai omaishoitajan tukea.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi