Thumbnail

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo: Jokaisella on oikeus ikääntyä arvokkaasti

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. Kuva: Markku Lempinen

Suomen ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo aloitti työnsä tammikuussa. Hän korostaa, että jokaisella on oikeus ikääntyä arvokkaasti ja elää hyvää arkea elämänsä viimeisinä vuosinaan.

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jollaista ei Suomessa ole aiemmin ollut. Hän edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, arvioi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Hän myös seuraa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa ja arvioi niiden vaikutusta ikääntyneisiin.
Valtiotieteiden tohtori Päivi Topo toimi aiemmin Ikäinstituutin johtajana. Hänen tehtävänsä vanhusasiavaltuutettuna kestää viisi vuotta.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että ikääntyneiden ihmisten näkökulmat ja tarpeet otetaan huomioon päätöksenteossa ja päätösten käytännön toteutuksessa. Tehtävä on ennen kaikkea konkreettista vaikuttamistyötä, Topo toteaa.

Hän muistuttaa, että hyvinvointialueiden toimintaa suunniteltaessa tulee huomioida, että vanhuspalveluiden tarve nousee voimakkaasti lähivuosina väestön ikääntyessä. Moni iäkäs on tällä hetkellä vailla tarvitsemaan hoitoa tai hoivaa.

Ikääntyneet ovat moninainen ryhmä niin iän, sukupuolen, kielen, terveyden, tulojen, elämäntapojen ja -tilanteiden kuin monen muunkin tekijän suhteen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävässä ikääntyneet ymmärretään Topon mukaan laajasti ryhmän moninaisuus huomioiden.

Vanhusasiavaltuutettu toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä. Valtuutetulla ei ole oikeudellista toimivaltaa käsitellä yksittäisten henkilöiden asioita, eikä valtuutettu voi muuttaa muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita.

Teksti: Vesa Toikka

EL-Sanomat 1/2022 ilmestyy to 3.2.