kaukosäädin ja silmälasit

Ylen vastaus Eläkeliiton ja Kuuloliiton kannanottoon uutis- ja asiaohjelmien taustaäänistä

Julkaistu 5.10.2020

Eläkeliitto on ottanut kantaa Ylen uutis- ja asiaohjelmien taustaääniin. Eläkeliiton ja Kuuloliiton jäsenistölleen talvella 2020 tekemän kyselyn mukaan normaalikuuloisille suunnatut taustaäänet haittaavat huonokuuloisten ja erityisesti iäkkäiden katsojien tiedonsaantia ja vaikeuttavat televisio-ohjelmien seuraamista. Taustaääniä ovat mm. ohjelmien äänitehosteet ja taustamusiikki sekä päällekkäispuhunta. Häiritseviksi koettuja taustaääniä on koti- ja ulkomaisissa ohjelmissa.

Esitimme Ylelle toimenpide-ehdotuksia taustaäänten aiheuttaman ongelman vähentämiseksi. Taustamusiikkia muun muassa toivottiin vältettävän kokonaan, ja taustaäänet pitäisi myös voida sulkea pois päältä kotivastaanottimissa.

Toivoimme myös, että Yle viestisi tuotantoyhtiöille taustaäänien aiheuttamasta haitasta sekä opastaisi laajemmin väestöä ohjelmatekstityksen käyttöön ja äänivalintojen säätämiseen kotivastaanottimissa. Tekstityksen taustalle toivotaan tummaa taustapalkkia. Ylen tulisi myös kuulla iäkkäiden tarpeita esimerkiksi käyttäjäpaneelin muodossa.

Yle vakuuttaa, että sisältöjen tuottaminen kaikille yhtäläisin ehdoin on julkisen palvelun keskiössä. Tavoitteena on, että tv:n taustaäänten aiheuttamaa haittaa voitaisiin mahdollisuuksien mukaan vähentää niin Ylen sisäisessä tuotantotyössä kuin ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden kanssa toimittaessa.

Taustaääniin vaikuttavat kuitenkin tarinankerronnan ja ohjelmatuotannon tarpeet. Taustamusiikki ja muut taustaäänet ovat olennainen osa tv-ohjelmien ilmaisua, sillä niillä luodaan tunnelmaa. Ilman taustaääniä audiovisuaalinen kokemus jäisi köyhäksi. Taustamusiikkia ja muuta taustaääntä ei siten voida kategorisesti tuotantotyössä rajoittaa.

Myös vastaanottimien kaiuttimet, ääniominaisuudet ja -asetukset vaikuttavat siihen, miltä ohjelman äänet kuulostavat. Kotivastaanotinten kirjo on suuri ja äänien säätäminen on aina laitekohtaista.

Osana äänisuunnittelua Yle toimittaa aina tarkat tekniset ääniohjeet Ylelle tv-sisältöjä tuottaville kotimaisille ja ulkomaisille yhtiöille. Ohjeessa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että puhe pysyy selkeänä suhteessa ohjelman muuhun äänimaisemaan.

Kotimaisiin hankintaohjelmiin pyydetään tarvittaessa korjauksia, jos äänten miksauksessa on huomattavia ongelmia. Noin puolet Ylen hankkimasta tv-sisällöstä on kansainvälistä ohjelmistoa, jonka miksaukseen ei puolestaan voida jälkikäteen vaikuttaa. Ylellä on sopimusten mukaan velvollisuus esittää nämä ohjelmat sellaisina kuin ne ostetaan.

Yle on mukana kehittämässä ohjelmien ääni-ilmaisua mm. Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton (EBU) vetämässä hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää television äänitekniikkaa niin, että jokainen katsoja voi halutessaan itse säätää ohjelman äänen komponentteja (puhe, muut äänet) omassa vastaanottimessaan.

Yle muistuttaa, että suurin osa Ylen suomen- ja ruotsinkielisistä tv-ohjelmista on ohjelmatekstitetty: kaikki Ylen ennalta valmistuvat tv-ohjelmat sekä suorien lähetysten uusinnat tekstitetään. Suoria tv-ohjelmatekstityksiä lisätään jatkuvasti.

Tällä hetkellä suoraan ensilähetykseen tekstitetään illan tv-uutiset sekä muut yhteiskunnallisesti merkittävät suorat lähetykset. Ohjelmatekstitys on saatavilla Ylen kaikilla neljällä tv-kanavalla sekä suoratoistopalvelu Yle Areenassa.

Tekstitysten taustalle ei toistaiseksi voida ottaa käyttöön palkkeja teknisistä syistä. Vastaanottimien kirjo on laaja, ja osa vastaanottimista näyttää tummennetun taustan täysmustana, osa ei toista tummennettua taustaa lainkaan tai jättää itse tekstityksen kokonaan esittämättä.

Ylen yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa keväällä 2020 tekemän selvityksen perusteella näyttäisi myös siltä, että vain yhdenlaiseen visuaalisuuteen perustuva tekstitysratkaisu ei palvelisi tasapuolisesti eri tavoin näkövammaisia katsojia.

Ylen tv-tekstitysten erottuvuuteen on kiinnitetty huomiota myös Tiresias-fontin avulla, joka on suunniteltu erityisesti näkövammaiset huomioiden. Lisäksi Teksti-tv:n kautta sivuilta 333 (Yle TV1), 334 (Yle TV2) ja 336 (Yle Teema & Fem) katsottaessa ohjelmatekstityksen taustalla on musta palkki.

Yle kertoo verkkosivullaan sisältöjensä ja palveluidensa saavutettavuudesta. Tv-ohjelmien alussa näkyvät symbolit kertovat, millaisia saavutettavuutta parantavia palveluita sisältöön liittyy. Tekstityksen käyttöön yhtiö antaa ohjeita verkkosivuillaan, Teksti-tv:n sivulla 330 sekä Ylen teknisessä neuvonnassa, joka palvelee mm. puhelimitse joka arkipäivä. Myös ohjeistusta Yle Areenan tekstitysten käyttöön on lisätty.

Jotta tieto tavoittaisi parhaiten eri ikäiset suomalaiset, Yle ohjeistaa jatkossa ohjelmatekstityksen käyttöön myös televisiossa näkyvällä kampanjalla.

Ylessä toimii saavutettavuuteen keskittyvä kokemusasiantuntijaryhmä Yle-raati, jossa eri ryhmien edustajat – myös iäkkäät ja huonokuuloiset – kohtaavat yleläisiä ja pääsevät vaikuttamaan Ylen palveluiden kehitykseen.

Ylen vastauksessa todetaan, että Eläkeliiton esittämiä huomioita käsitelty yhtiössä laajasti. Viestiämme tv-ohjelmien taustaäänten vaikutuksesta katsomiskokemukseen on luvattu viedä yhtiössä eteenpäin edelleen ja huomiot on luvattu ulottaa myös tulevaan sisältö- ja palvelukehitykseen.

Lue Ylen vastaus kokonaisuudessaan

Lue Eläkeliiton ja Kuuloliiton kannanotto