Thumbnail

Eläkeläisten ääntä päätöksentekoon

Kevään eduskuntavaaleissa valittavat uudet kansanedustajat joutuvat ottamaan kantaa moniin ajankohtaisiin eläkeläisille tärkeisiin kysymyksiin. Ikävät uutiset vanhustenhuollon tilasta ovat koskettaneet monia. Terveyspalveluiden saatavuus huolettaa eri puolilla maata. Lääkärin vastaanotolle pääsemiseen tarvitaan myös toimivia kuljetuspalveluita, jotka ovat nousseet otsikoihin kelan taksikilpailutuksen ongelmien myötä.

Hoivapalveluiden lisäksi tulevat päätöksentekijämme joutuvat ottamaan kantaa työeläkeindeksin muuttamista vaativaan kansalaisaloitteeseen ja ylipäätään pienituloisten eläkeläisten tukalaan asemaan. Yhtälöä vaikeuttavat myös laskelmat eläkejärjestelmän kestävyyden uhkatekijöistä.

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja muutokset näkyvät meidän kaikkien arjessa. Pankit siirtävät palveluitaan verkkoon. Kuka huolehtii siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus jatkossakin myös käteisen rahan käyttöön ja muihin pankkipalveluihin myös ilman Internet-yhteyttä?

Vanhan sanonnan mukaan vain muutos on pysyvää auringon alla. Peruskysymys myös Eläkeliiton kaltaiselle järjestölle on se, miten huolehdimme eläkeläisten ja ikääntyneiden kansalaisten oikeuksien toteutumisesta suurten muutosten keskellä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on jatkuvasti kehitettävä omaa toimintaamme ja organisaatiotamme. Jyväskylän liittokokouksessa viime kesäkuussa hyväksytty toimintaohjelma velvoittaa liiton vahvistamaan resurssejaan eläkeläisten oikeuksien valvonnan kysymyksissä.

Uutena voimavarana liiton keskustoimistossa on nyt aloittanut vanhusasiamies Irene Vuorisalo. Vanhusasiamies seuraa yhteiskunnallista keskustelua eläkeläisten näkökulmasta ja tukee myös liiton piirejä niiden vaikuttamistyössä.


Eläkeliitto haluaa rakentaa ikäystävällistä Suomea. Ikäystävällisessä yhteiskunnassa iäkkäät kansalaiset voivat paitsi ikääntyä mahdollisimman toimintakykyisinä, myös luottaa siihen, että he saavat tarvitsemansa turvan ja huolenpidon toimintakyvyn heikentyessä.
 
Eläkeläisten määrä kasvaa jatkuvasti. Nyt jos koskaan on tärkeää saada eläkeläisten ääntä päätöksentekoon.

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi