UFF_blogikuva_1

Eläkeliitto ja UFF lisäämässä keskustelua ikäihmisten merkityksestä kestävälle kehitykselle

Mikä ihmeen UFF?

UFF on suomalainen säätiö, joka on monille tuttu kierrätysvaatteita myyvistä myymälöistään. Säätiö tarjoaa ympäristöpalveluja vaatekeräyksen muodossa. Lahjoitetut vaatteet jatkavat elämää uudelleenkäytössä ja vaatemyynnin tuotoilla UFF järjestää vaatekeräyspalvelun koko Suomen alueella, tukee kehitysyhteistyötä kehittyvissä maissa sekä viestii ympäristö- ja kehitysyhteistyöstä.  

UFF ja Eläkeliitto yhteistyössä

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa huomio kiinnittyy usein nuoriin sukupolviin ja esimerkiksi kouluissa järjestetään paljon vierailuja aiheeseen liittyen.  Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen suunnitelmat kuitenkin koskevat meitä kaikkia ja painottavat jatkuvaa oppimista koko elämän ajan. UFF:n ja Eläkeliiton "Globaalia ja lokaalia” -hanke antaa ikäihmisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kestävästä kehityksestä käytävään keskusteluun.

Ikäihmiset tuomassa uutta näkökulmaa

Ulkoministeriön tukema ”Globaalia ja lokaalia” -hanke lisää ikäihmisten tietoa kestävän kehityksen teemoista ja etenkin YK:n Agenda 2030 –tavoitteista. Pohdimme, mitä kestävä kehitys oikeastaan tarkoittaa täällä Suomessa ja muualla? Lisäksi suunnittelemme ja edesautamme konkreettisia toimia, joita me jokainen voimme tehdä edistääksemme kestävää kehitystä yksilöinä ja osana laajempaa yhteiskuntaa.

Hankkeen tavoitteet

Agenda 2030 -tavoitteet ovat YK:n tasolla sovitut kaikkien maiden yhteiset 17 tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet nähdään merkittävinä, koska ne ovat yhteisiä kaikille maille, vaikka erilaiset asiat painottuvatkin eri maissa kehitystasosta riippuen. YK kannustaa kiinnittämään huomiota tavoitteiden keskinäisriippuvuuteen, eli siihen miten ne vaikuttavat toisiinsa ja kuinka kestävää kehitystä tulee tarkkailla kokonaisuutena. 

"Globaalia ja lokaalia” -hanke lähtee liikkeelle kaikille ikäryhmille kuuluvasta mahdollisuudesta oppia ja kouluttautua. Suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi EL-sanomissa alkava juttusarja, jonka aiheita avataan lisää täällä blogin puolella artikkelien yhteydessä. Järjestämme myös vierailuita Eläkeliiton piirikokouksiin syksyllä 2021 ja keväällä 2020. Kokouksissa esittelemme hanketta ja keskustelemme jäsenistön kanssa siitä, minkälaiset aiheet Agenda 2030 -tavoitteissa tuntuvat teille merkittävimmiltä ja miksi. 

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Suurin osa Eläkeliiton jäsenistä tekee arjessaan jo paljon ekotekoja. Hankkeessa kannustetaan Eläkeliiton jäseniä osallistumaan aktiivisesti myös Eläkeliiton piirien tai kuntien kestävän kehityksen edistämisen suunnitteluun. Tämän myötä ikäihmisten osaaminen ja heidän tarpeensa otetaan paremmin huomioon suunnitelmissa. Kaikki kunnat eivät ole vielä osallistuneet Agenda 2030 -tavoitteiden eteen tehtävään työhön. Kunnan asukkailla onkin silloin oiva tilaisuus olla yhteydessä oman kuntansa edustajiin ja pyytää heitä luomaan suunnitelmia kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Nämä toimenpiteet ovat mukana suojelemassa meidän kaikkien hyvinvointia ja kallisarvoista luontoamme pitkälle tulevaisuuteen. 

Tulevissa blogiteksteissä käsittelemme lisää Agenda 2030 -tavoitteita ja niiden eteen tehtäviä konkreettisia toimia. Mikäli sinä tai tuttusi haluatte keskustella kestävästä kehityksestä ikäihmisten näkökulmasta esimerkiksi haastattelussa, olkaa yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Johanna Järviseen ( johanna.jarvinen(at)uff.fi). 

 

Johanna Järvinen

Kirjoittaja on Globaalia ja lokaalia -hankkeen koordinaattori.

 

 

Lisätietoa: 

www.kestavakehitys.fi/agenda-2030

www.uff.fi

www.elakeliitto.fi

www.sitoumus2050.fi