Thumbnail

Kulttuurikuulumisia: makrameepajassa ylisukupolvisesti

Tämä blogikirjoitus on osa vuosina 2018–2021 toteutettua Kulttuuria kaiken ikää -toimintaa, jonka tavoitteena oli ikäihmisten yhteisöllisyyden lisääminen heidän omissa paikallisyhteisöissään. 

Käsi ylös, jos tiedät mitä on makramee? Wikipedian mukaan “makramee tai makramee-solmeilu on käsityötekniikka, jossa solmuja käyttämällä saadaan aikaan koristeellisia nyörejä tai pintoja.” Makramee-käsitöiden kiehtovaan maailmaan sukellettiin syyskuussa Kalasataman Vapaakaupungin Olohuoneella järjestetyssä neliosaisessa, aloittelijoille suunnatussa makrameetyöpajassa. Pajan sisältöjen suunnittelusta ja osallistujien ohjauksesta vastasi tunnustettu makramee-tekijä Sari Pohjonen. (Sarin verkkosivustoa Solmuja sydämellä selaamalla saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea makramee-tekniikalla pystyy tekemään.)

Päätimme etukäteen, että osallistujia voidaan ottaa mukaan enintään 10, sillä isommalla porukalla Sari ei ehtisi millään keskittyä kaikkien ohjaamiseen. Pajaan piti myös ilmoittautua ennakkoon, jotta saataisiin hankittua sopiva määrä materiaaleja. Ilmoittautumisia saatiinkin reilusti, mutta epävarmasta tilanteesta johtuen osa joutui peruuttamaan osallistumisensa viime tingassa. Ensimmäisellä kerralla paikalla oli 4 innokasta käsityöläistä. Lisäksi muutamat sattumalta paikalle tulleet ihmiset kävivät ihmettelemässä, mistä mahtaa olla kyse. Tätä kautta saatiin seuraavaksi kerraksi lisää osallistujia: julkisessa tilassa toteutettava toiminta herättää kiinnostusta ja vetää ihmisiä mukaan. Lisäksi teimme Olohuoneen suosiollisella avustuksella uuden tiedotuskierroksen ja ilmoittautumisia tuli jälleen runsaasti: toisella kokoontumiskerralla paikalle tulikin 9 osallistujaa ja totesimme, että ryhmä on kasassa.

Alla olevassa kuvassa tohinaa kolmannelta työpajakerralta.

Ihmisiä työskentelemässä käsitöiden äärellä.

Kuten kaikessa Kulttuuria kaiken ikää -toiminnassa, myös makramee-pajassa oli tarkoituksena tuoda yhteen kulttuuriharrastuksen äärelle paikallisia ihmisiä eri ikäryhmistä. Mikä ilahduttavinta, osallistujien ikähaarukka muodostuikin lopulta varsin laajaksi ulottuen noin parikymppisistä eläkeikäisiin. Työpajan jälkeen tehdyssä kyselyssä kaikki osallistujat olivatkin sitä mieltä, että eri ikäryhmien kohtaaminen vaikkapa kulttuuritoiminnan äärellä on erittäin tärkeää. Kun kohtaamismahdollisuuksia ja -paikkoja luodaan monipuolisesti, niin kohtaamisia syntyy luonnollisesti. Merkillepantavaa on myös se, että yhtään miespuolista käsityöharrastajaa ei tällä kertaa ilmoittautunut mukaan. Ehkä käsityöharrasteita kohtaan koetaan edelleen jonkinlaisia ennakkoluuloja miespuolisen väestön keskuudessa?

Osallistujille tehdyssä kyselyssä ilmeni myös tarve tämänkaltaiselle toiminnalle: kaikki osallistujat ilmaisivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan jatkossakin samantyyppiseen toimintaan, osa oli jopa kiinnostunut osallistumaan kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Lisäksi lähes kaikki kokivat, että työpajan aikana syntyi hyvää vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Näin ollen voidaan sanoa, että mielekäs kulttuuritoiminta yhdistää erilaisia ihmisiä hyvin tehokkaasti. Lisäksi tuntui siltä, että näinä poikkeuksellisina aikoina yhteisten toimintamahdollisuuksien tarve korostuu entisestään: saadaan jonkinlaisia valon ja ilon pilkahduksia hankalan tilanteen keskelle. Luonnollisesti myös makramee-työpajassa huolehdittiin asianmukaisesta käsihygieniasta, pidettiin turvavälejä ja suositeltiin maskin käyttöä.

Alla olevassa kuvassa vielä osa työpajan aikana syntyneistä upeista töistä. Toivottavasti jatkossakin päästään kohtaamaan muita ihmisiä solmujen äärellä.

Sarja Eläkeliiton työpajassa tehtyjä makramee-töitä

(Alempi kuva: Sari Pohjonen)

Jussi Hietala

Thumbnail