Thumbnail

Kuntavaalien siirtäminen oli ikäystävällinen ratkaisu

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13. kesäkuuta. Oikeusministeriö totesi aiheellisesti, että huhtikuussa ei vaaleja olisi voitu järjestää terveysturvallisesti tilanteessa, jossa suuri joukko yli 70-vuotiaita ja muihin riskiryhmiin kuuluvia kansalaisia oli edelleen rokotejonossa. Vaalien siirtopäätöstä edelsi vilkas yhteiskunnallinen keskustelu, johon oman näkökulmansa toi Eläkeliiton ja mtv uutisten yhteinen kyselytutkimus. Eläkeliiton jäsenrekisteriin sähköpostinsa antaneilta jäseniltä haluttiin tällä kyselyllä selvittää, miten he ovat kokeneet vajaan vuoden kestäneen korona-ajan ja millaisia ajatuksia kuntavaalien järjestäminen herättää.

Kyselyn tulokset olivat pysäyttäviä. Yli puolet vastaajista ilmoitti pandemian torjumiseksi asetettujen rajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointiaan. Yli 40 % vastaajista kertoi yksinäisyyden kokemuksensa pahentuneen. Saman ilmiön olemme Eläkeliitossa havainneet meille tulleissa yhteydenotoissa. Onneksi koronarokotukset etenevät ja ikääntyneidenkin kansalaisten paluu jonkinlaiseen normaaliin elämään häämöttää. Koronapandemian jälkiä korjataan yhteiskunnassa kuitenkin vielä pitkään.

Eläkeläisvastaajien näkemykset koronan vaikutuksista kuntavaalien järjestämiseen jakautuivat. Puolet yli 9000 vastaajasta oli sitä mieltä, että kuntavaalit voitaisiin järjestää huhtikuussa koronasta huolimatta. Sen sijaan kolmannes vastaajista kannatti vaalien siirtämistä ja viisi prosenttia ilmoitti, ettei uskalla käyttää äänioikeuttaan koronapelon vuoksi. Suomessa on yli 870 000 yli 70-vuotiasta. Jos viisi prosenttia heistä jättää koronapelon takia äänestämättä, tarkoittaa se sitä, että yli 43 000 suomalaista jää vaille heille perustuslaissa taattua äänioikeuden käyttämistä. Iäkkäitä äänestäjiä löytyy kaikista puolueista. Kuntademokratian ja ikääntyneiden kuntalaisten osallisuuden kannalta vaalien pitäminen huhtikuussa olisikin ollut erittäin ongelmallista. Jos merkittävä joukko iäkkäämpiä kuntalaisia olisi jättänyt äänestämättä, olisi kuntien tulevaisuuden kannalta merkittäviä linjauksia tehty heitä kuulematta. Tällaiseen ei ikäystävällisessä yhteiskunnassa ole missään olosuhteissa varaa. Vaalien siirtäminen oli eduskuntapuolueilta ikäystävällinen teko.

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi