Thumbnail

"Loppuhyötyjiä"

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea vaatii, oikeutetusti, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan. Stean asettamat avustetun toiminnan strategiset tavoitteet ovat yhdenvertaisuus, voimavarat ja kohtaamiset.  Tarkastelun tärkein kohde on "loppuhyötyjä". Äijä-toiminnan kohdalla "loppuhyötyjä on sekä vapaaehtoinen ryhmän ohjaaja että toimintaan osallistuva ikääntyvä mies. Miten Äijä-toiminta sitten on koettu? Onko Veikkauksen rahalla saatu mitään hyvää aikaiseksi?

Ohjaajien arviot

Ryhmien ohjaajilta on kysytty lomakkeilla heidän arvioitaan toiminnan haasteista, onnistumisista, sekä sisällön ja toiminnan edelleen kehittämisestä.  Ohjaajien arvioissa keskeisiä esiin nousevia asioita ovat innostuneisuus, ryhmähenki, iloisuus ja sosiaalisuus. “On ollu mielekästä tekemissä hyvässä porukassa”.  “Ryhmä oli innostunut ja hyvähenkinen kylähistoriasta muistitietoja ja tapahtumia keräämään. Sosiaalisia ja mukaansa tempaavia kokoontumisia”. ”Äijillä oli vuoden vaihteessa kova huoli eihän tätä vaan lopeteta. Olemme saaneet niin paljon hyvää näistä kokoontumisista”.

85 % ohjaajista toteaa, että toimintaan on löydetty mukaan myös yksinäisiä miehiä, joillakin paikkakunnilla paljonkin: “saatiin mukaan sieltä sohvan nurkasta”, “on alkanut jalka nousta ja silmä kirkastua”,

Osallistujien kokemukset

Ryhmien osallistujilta on kysytty palautelomakkeilla heidän kokemuksiaan toiminnasta. Vastaukset huokuvat iloa: “lisännyt paikkakunnan ihmisten tuntemista ja tuonut lisää kontakteja myös ryhmän ulkopuolisiin”, “rikastuttanut arkea”, “mukavaa on ollu, huumori on kukkinu”, “rehti äijäporukka”, olen löytänyt uusia ystäviä”, “eipä voisi juuri paremmaksi muuttua”, “tullut yhteenkuuluvuutta”.

Miehiltä on kysytty myös ideoita ryhmän sisältöjen ja toiminnan kehittämiseksi: “lisää retkiä”, “tutustumismatkoja muiden paikkakuntien Äijäryhmiin”, “uusia lajeja kokeiltavaksi”, “useammin makkaran paistoa”.  Ukoilta kysyttiin myös, miten he ovat kokeneet sen, että ryhmässä on vain miehiä: “se on hyvä, voi puhua vapaammin”, “eihän tämä muuten toimisikaan”, “soon vain pieni puute”. 

Heiltä kysyttiin myös toiminnan vaikutuksista mielialaan, yksinäisyyden kokemuksien vähenemiseen ja  vaikutuksista fyysiseen toimintakyyn. Johtopäätös sadoista palautteista on, että toiminta vähentää yksinäisyyttä, parantaa mielialaa ja tukee fyysistä toimintakykyä.  90 prosenttia vastaajista toteaa löytäneensä toiminnan myötä uusia ystäviä. 87,5 prosenttia puolestaan toteaa osallistumisen parantaneen mielialaa, ja 99,2 prosenttia kertoo toiminnan tukevan fyysistä toimintakykyä.

Kurkistus miesten ajatuksiin

Katso Äijävideo kesäkuulta 2018

 

Mukaan miesryhmään? Katso Eläkeliiton paikallisyhdistyksissä toimivat miesryhmät.

Antero Kupiainen

Thumbnail