Thumbnail

Medialukutaitopiiri - aiheena kuva-analyysi

Julkaistu 18.1.2019

Esittelemme tässä jutussa yhden tavan, miten aihetta voi käytännössä lähestyä. Mitään oikeita tai vääriä tapoja aiheen käsittelyyn ei ole. Samaa aihetta voi lähestyä monin eri tavoin ja lopputulos voi erilaisista lähestymistavoista huolimatta olla ihan yhtä hyvä.

 

Ennakkotehtävä

Kuva-analyysiin valmistauduttiin seuraavan ennakkotehtävän avulla:

Miten ikäihmiset esitetään heille suunnattujen palveluiden, lehtiartikkeleiden tai uutisten kuvituskuvissa?

Sanotaan, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Pysähdytään pohtimaan hetkeksi kuvituskuvia.

  • Mitä ne meistä kertovat?
  • Millaista mielikuvaa ne luovat?
  • Vastaako mielikuva todellisuutta?
  • Haluaisimmeko kenties toisenlaisia kuvia?

Kuvia tulkitessa voi esittää itselleen kysymyksiä, kuten:

1) Mikä on kuvan aihe? 2) Mitä ja millaisia kuvaelementtejä kuvassa on? 3) Onko kuvassa jännitteitä, millaisia? 4) Onko kuvassa liikettä tai rytmiä? 5) Millainen on kuvan tunnelma? 6) Miten tulkitset kuvan sanomaa, mitä kuva sinulle kertoo? 7) Miten kuvalla on pyritty vaikuttamaan? 8) Mikä on kuvan tarkoitus? 9) Onko kuva saavuttanut tarkoituksensa? 10) Sisältääkö kuva symboleja tai merkkejä? 11) Liittyykö kuva johonkin muuhun kuvaan?

Kirjaa ylös jostakin valitsemastasi kuvasta sinulle heränneitä ajatuksia. Keskustellaan niistä yhdessä seuraavassa medialukutaitopiirin tapaamisessamme. Säästä myös kuvan nettilinkki, jotta voimme yhdessä tarkastella kuvaa. Kuva-analyysikohteeksi voi valita joko valmiin vaihtoehdon alla olevista tai kokonaan oman. Valmiita vaihtoehtoja:

Seniorit somessa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/14/seniorit-somessa-tubettajat-opastavat-ikaihmisia-netin-saloihin

Nettiä ikä kaikki: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/06/05/nettia-ika-kaikki-sadattuhannet-ikaihmiset-tarvitsevat-digiapua-yle-haastaa

OmaKanta verkkokoulu https://www.kanta.fi/omakanta-verkkokoulu/#/?_k=b4pndn

Uutiset: https://yle.fi/uutiset/3-9516857

Iltalehti: https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201712052200582192_we.shtml

Siun sote: http://www.siunsote.fi/ikaihmisten-palvelut

 

Sisältö

Moni osallistuja oli jakanut hyvissä ajoin omat kuva-analyysinsä medialukutaitopiiriryhmän salaisessa Facebook-ryhmässä. Tämä toimi aiheen kannalta ennakkotyöstönä ja osaltaan edesauttoi valmiutta yhteiseen analyysiin varsinaisessa Skype-tapaamisessa. Kuva-analyysiä tehtiin Skype-tapaamisessa ennakkotehtävien pohjalta siten, että jokainen sai aina ensin kertoa oman analyysinsä valitsemastaan kuvasta, jonka jälkeen kuvasta tehtiin vielä yhteistä vapaasti keskustellen polveilevaa analyysiä. Alla olevan liitteen avaamalla voit tutustua tarkemmin osallistujien valitsemiin kuviin, heidän niistä tekemiin analyyseihinsä, sekä piirin yhteisiin analyyseihin. 

 

Opit

Tähän medialukutaitopiiriin osallistuneet seniorit kokivat, että kuva-analyysi oli todella mielenkiintoista erityisesti sen vuoksi, että muut osallistujat tulkitsivat kuvia monesti hyvin toisella tavalla, kuin itse oli niitä tulkinnut. Esimerkiksi yllättävä oppi oli se, miten todella erilaisia tunteita ja kokemuksia sama kuva herättää eri ihmisissä, vaikka tähän oli osannut varautuakin. Toiset myös kiinnittivät kuvissa huomiota eri asioihin, kuin mihin oma huomio oli kohdistunut. Tämä sai aikaan sen, että yhteisen keskusten kautta, muiden avulla, kuvista alkoi näkemään itsekin paljon enemmän. 

Osallistujissa oli henkilöitä, jotka itsekin ottavat kuvia ja julkaisevat niitä, esimerkiksi kotisivuilla. Kuva-analyysissä esille tulleiden tulkintojen ja kokemusten moninaisuus havahdutti osallistujat pohtimaan kuvien suunnittelun merkitystä jo ennen kuin niitä kuvataan ja samoin valmiiden kuvien harkitun valinnan merkitystä. On hyvä koettaa ennakoida, millaisia moninaisia mielikuvia kuvaa katsoville erilaisille ihmisille siitä mahdollisesti herää ja ehkä tällä tavoin välttää sellaisia kuvavalintoja, jotka eivät tue viestiä, jota niillä haluaa välittää. Eli vaikkakin mieltymyksiin tai ”makuasioihin” on vaikea vaikuttaa, joku tykkää ja joku ei, kuvan välittämiin viesteihin voi vaikuttaa pohtimalla ennakkoon, mitä haluaa kuvalla ”sanoa”.

 

Teksti: Sanna Tuominen

 

 

 

Sanna Tuominen

Thumbnail
Projektisuunnittelija, Netikäs
sanna.tuominen@elakeliitto.fi